Bekendmakingen vastgoed

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument 2023-01-10 - Kennisgeving voornemen tot verhuur Francois de Veyestraat 8 aan Stichting Qeske Maastricht via Ipal.
Beleidsdocument 2023-02-09 - Kennisgeving voornemen tot verkoop grond nabij Vuurdoorn 22 te Maastricht
Beleidsdocument 2023-02-09 - Kennisgeving voornemen tot verkoop grond nabij Reyershaag 20 te Maastricht
Beleidsdocument 2023-02-17- Kennisgeving voornemen tot uitgifte in erfpacht
Beleidsdocument 2023-03-01 - Kennisgeving voornemen tot overdracht gronden tussen Ambyerweg en A2 te Meerssen.pdf
Beleidsdocument 2023-03-20 - Kennisgeving voornemen tot verkoop gronden nabij de Meerssenerweg (ter hoogte van P&R).pdf
Beleidsdocument 2023-03-27 - Kennisgeving verhuur kantoor- of bedrijfsruimte Eiffelgebouw.pdf
Beleidsdocument 2023-04-03 - Bedrijfskavel te koop aangeboden op bedrijventerrein Bosscherveld in Maastricht
Beleidsdocument 2023-04-25 - Kennisgeving tot voornemen verpachting perceel grond nabij de Zouwweg
Beleidsdocument 2023-05-02 - Kennisgeving voornemen tot grondruil tussen Staat en gemeente.pdf
Beleidsdocument 2023-05-02 - Kennisgeving voornemen tot gronduitgifte Dr. Bakstraat.pdf
Beleidsdocument 2023-05-08 - Grondprijzenbrief 2023
Beleidsdocument 2023-05-11 - Kennisgeving tot verhuur bedrijfsruimte in De Brandweer
Beleidsdocument 2023-05-11 - Kennisgeving voornemen tot verhuur jachtrecht gemeentegrond nabij Borgharen-Itteren
Beleidsdocument 2023-05-12 - Kennisgeving voornemen tot gronduitgifte Widelanken fase 2
Beleidsdocument 2023-05-17 - Kennisgeving voornemen tot grondruil in het Geusseltpark tussen Kaspro BV en de gemeente
Beleidsdocument 2023-05-26 - Kennisgeving voornemen tot levering bedrijfsperceel Sandersweg 190
Beleidsdocument 2023-06-01 - Te huur kantoor-bedrijfsruimte in Bedrijvencentrum Malberg.pdf
Beleidsdocument 2023-06-01 – Kennisgeving voornemen tot verhuur jachtrecht op gemeentegrond (omgeving Maastricht-Zuid) aan WBE Savelsbos.pdf
Beleidsdocument 2023-06-22 - Verkoop hoofdbouw Hoeve Rome
Beleidsdocument 2023-07-13 - Kennisgeving voornemen tot verhuur van gemeentegrond nabij Hubert van Doornelaan 93
Beleidsdocument 2023-07-17 - Kennisgeving voornemen tot tijdelijke verhuur Courtoisstraat 30 aan Auxilium Limburg B.V. en Advocatenkantoor Ikiz
Beleidsdocument 2023-07-18 - Kennisgeving voornemen tot verkoop restperceel grond nabij Achter de Barakken 31A te Maastricht..pdf
Beleidsdocument 2023-07-18 – Kennisgeving voornemen verhuur gemeentegrond nabij rotonde Via Regia.pdf
Beleidsdocument 2023-07-20 -Te huur kantoor- bedrijfsruimte Bedrijvencentrum R-45 Boschstraat 45
Beleidsdocument 2023-09-12 - Kennisgeving voornemen tot verhuur Marienwaard 51 en 51A aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.pdf
Beleidsdocument 2023-09-12 - Kennisgeving voornemen tot voortzetting pachtrelaties op basis van geliberaliseerde pacht.pdf
Beleidsdocument 2023-09-19 - Kennisgeving voornemen tot verkoop van een woonstudio op de begane grond in casco staat aan de Louisestraat 2 Maastricht.pdf
Beleidsdocument 2023-09-22 - Kennisgeving voornemen tot verkoop van een bedrijfskavel van ca 5 ha op bedrijvenpark Maastricht Noord
Beleidsdocument 2023-10-03 - Kennisgeving tot ingebruikgeving gemeentegrond nabij Lage Kanaaldijk 75A.pdf
Beleidsdocument 2023-10-12 - Kennisgeving voornemen tot uitgifte in erfpacht van acht perceelgedeelten grond aan de Toustruwe 10A 01 tm 08 Malberg.pdf
Beleidsdocument 2023-10-12 - Kennisgeving voornemen tot verkoop pand Bosscherweg 167A aan huidige gebruikers.pdf
Beleidsdocument 2023-11-16 - Kennisgeving tot ingebruikgeving gemeentegrond nabij Dukaatruwe 75
Beleidsdocument 2023-11-23 - Te huur volkstuin Oude Molenweg
Beleidsdocument 2023-11-27 - Te huur kantoorruimtes en repetitieruimte in het Theater aan het Vrijthof
Beleidsdocument 2023-11-28 – Kantoor-bedrijfsruimte te huur achterzijde Boschstraat 28.pdf
Beleidsdocument 2023-11-28 – Te huur kelder-opslagruimte in souterrain van De Brandweer.pdf
Beleidsdocument 2023-12-06 - Kennisgeving voornemen tot de grondtransacties inzake Mosa Porselein
Beleidsdocument 2023-12-20 - Kennisgeving voornemen tot grondruil percelen Wilhelminasingel
Beleidsdocument 2023-12-20 - Te huur Vrijthof 19 - Papenstraat 4A
Beleidsdocument 2023-12-22 - Te koop Louisestraat 2 Maastricht