Openbare besluiten 18 december 2018

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Grondprijzenbrief 2019
Beleidsdossier Sociale teams 2019
Beleidsdossier Inzet reserve uit Sociaal Investeringsfonds voor Kinderboerderijen.
Beleidsdossier Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas ivm verhoging Afvalstoffenbelasting en verhoging verwerkingstarieven Grof Huishoudelijk Afval
Beleidsdossier Besluit maatwerkvoorschriften ten behoeve van MECC
Beleidsdossier Beantwoording ex artikel 47 RvO vragen LPM inzake Festivalterrein Cabergerweg
Beleidsdossier Raadsvooorstel 113-2018 - Aanvraag subsidie uit Gemeentefonds voor kosten opsporen explosieven project Noorderbrugtrace
Beleidsdossier Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Tijdelijke ophaalservice voor grof huishoudelijk afval
Beleidsdossier Reserve overloop raad en griffie
Beleidsdossier Besluit Jeugdhulp gemeente Maastricht 2019
Beleidsdossier Vaststelling uitwerkingsplan Ravelijnstraat
Beleidsdossier Tour de Dumoulin
Beleidsdossier Ontwerpbestemmingsplan "Hoolhoes"
Beleidsdossier Ontwerpbestemmingsplan "Molensingel-Sandersweg".
Beleidsdossier Ontwerp facetbestemmingsplan Cultuurhistorie
Beleidsdossier 1e wijziging Tarieventabel Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019
Beleidsdossier Beleid splitsen en omzetten: nulmeting kamergewijze verhuur 2018 en evaluatie beleid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 143-2018 - Actualisering beleidskader voor actieve cultuurparticipatie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2019 - Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019