Openbare besluiten 17 december 2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Mandatering Bbz en IOAW ISD BOL Maastricht
Beleidsdossier Intrekken van het gedeelte van de Romeinsebaan "Kinderboerderijg Daalhoeve"200, 200A en 200B en te vernummeren in Alesiahof 40, 40A en 40B.
Beleidsdossier Gunning aanbesteding bancaire dienstverlening (betalingsverkeer) aan BNG Bank
Beleidsdossier Annotatie stukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Verkoop en levering ontwikkellocaties A2
Beleidsdossier Invoering aangepaste GFT-inzameling per 1 januari 2020
Beleidsdossier Annotatie agenda vergadering Algemeen Bestuur OMNIBUZZ d.d. 18 december 2019
Beleidsdossier Invoering Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg per 1 januari 2020
Beleidsdossier Vergadering AB BsGW van 20 december 2019
Beleidsdossier Bestemmen extra middelen clientondersteuning decentralisatie-uitkering meicirculaire 2019 voor de beleidsontwikkelingen onafhankelijke clientondersteuning
Beleidsdossier 1e wijziging Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2020
Beleidsdossier Uitgangspunten opdracht Algemen toegankelijke voorziening begeleiding groep voor ouderen
Beleidsdossier Groot onderhoud groen
Beleidsdossier Jaarprogramma Evenementen Maastricht 2020
Beleidsdossier Voortzetting Partnership Programma Expat Centre Maastricht Region
Beleidsdossier Uitvoering motie Cultuurparticipatie (26 november 2019) - opdracht aan CC/Kumulus/NHMM
Beleidsdossier Samenwerkingsovereenkomst om internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) versneld te kunnen inschrijven voor alle Zuid-Limburgse gemeenten en Echt-Susteren in het Expat Centre Maastricht Region.
Beleidsdossier Circulaire economie visie ten behoeve van grondstoffenplan Zuid Limburg
Beleidsdossier Beƫindiging project trambaanfietsroute