Openbare besluiten 14 december 2021

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Aanpassing indicatierichtlijn begeleiding per 1 januari 2022
Beleidsdossier Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
Beleidsdossier Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Exploitatiemaatschappij ‘t Bassin Maastricht B.V.
Beleidsdossier Beantwoording brief ENCI 11-11-2021 en schriftelijke vragen SPM 2511-2021
Beleidsdossier Evaluatie evenementenbeleid 2016-2020
Beleidsdossier Grondprijzenbrief 2022
Beleidsdossier Inzet gemeentefondsgelden via de meicirculaire 2021 voor maatschappelijke begeleiding van statushouders
Beleidsdossier Naamgeving Bentinckplantsoen en Louisestraat
Beleidsdossier Nieuwe indicatierichtlijn Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Wmo (Omnibuzz)
Beleidsdossier Onderhoud groenvoorziening Ei-Noorderbrug
Beleidsdossier Ondertekenen convenanten en financiering Centrum Seksueel Geweld Limburg 2022 e.v.
Beleidsdossier Overdragen ontheffing avondwinkel (Verordening Winkeltijden) Stationsstraat 5 te Maastricht
Beleidsdossier Parkeertarieven Q-Park 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 120-2021 - Opheffen terrasvrije periode 2022 en toestaan terrasverwarming
Beleidsdossier Restantbudgetten dak en thuislozen-nachtopvang
Beleidsdossier Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsprogramma 2022-2027 Rivierpark Maasvallei (fase 3).
Beleidsdossier Sluiten Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het project ‘Skills in de Stad’
Beleidsdossier Storten restantbudget WvGGZ 2021 in overloopreserve
Beleidsdossier Structurele borging en voortzetting activiteiten Vroegsignalering Vaste Lasten Partners
Beleidsdossier Vaststellen kapstok uitvoeringsstrategie Duurzaam Sociaal Domein
Beleidsdossier Verdeling budget buurthuizen septembercirculaire
Beleidsdossier Verhoging kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting 2022
Beleidsdossier Voortzetting Voetgangersplan voor de binnenstad van Maastricht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
Beleidsdossier Wonen boven Winkels Maastricht N.V., Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA) 22 december 2021