Openbare besluiten 10 juli 2023

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
Beleidsdossier Actualisatie normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Maastricht 2021
Beleidsdossier Afzien van afsluiting overweg Duitse Poort
Beleidsdossier Bekostigingsbesluit Kernkindcentrum Belfort
Beleidsdossier Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2024-2028
Beleidsdossier Benoeming plaatsvervangend leden Regionale Geschillencommissie Sittard-Geleen-Maastricht
Beleidsdossier Commitment opstellen- aanpassen subsidieregelingen
Beleidsdossier Haalbaarheidsstudie initiatief Elisabeth Strouven Fonds voor het pand Kunstfront
Beleidsdossier Herstel Besluit omgevingsvergunning Abtstraat 2 klooster Calvarienberg
Beleidsdossier Het toewijzen van de aanvraag tot tegemoetkoming in planschade
Beleidsdossier Impuls cultuureducatie
Beleidsdossier Impuls jongerencultuur 2023 en 2024
Beleidsdossier Initiatief Elisabeth Strouven Fonds voor het pand Kunstfront
Beleidsdossier Jaarverslag Leerplicht RMC-VSV en Leerlingenvervoer 2021-2022
Beleidsdossier Locatieprofielen evenementen
Beleidsdossier Maastrichtse taal en cultuur
Beleidsdossier Openbare besluitenlijst 10 juli 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 2-2023 - Nachtwinkels
Beleidsdossier Toekenning Krimpgelden
Beleidsdossier Vaststelling uitvoeringsregels bij de campagnevoering tijdens de verkiezingen van een publiekrechtelijk lichaam
Beleidsdossier Verkoop van een restperceel nabij Achter de Barakken 31a
Beleidsdossier Versterken samenwerking Tripool
Beleidsdossier Wijzigingsbesluit Aanwijzing Invorderingsambtenaar