Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 1e wijziging Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2024
Beleidsdossier Omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het voormalig KMAR gebouw
Beleidsdossier Grondprijzenbrief 2024
Beleidsdossier Uitkomsten nulmeting kamerbewoning inzake Uitvoeringsregels splitsen, omzetten en herbestemmen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2024 Vaststellen bestemmingsplan Bistro Hoffmanni
Beleidsdossier Besluit buiten Vergadering van Aandeelhouders MECC Maastricht B.V.
Beleidsdossier Allonge op de (Anterieure) Exploitatieovereenkomst inz. Herontwikkeling Wilhelminasingel 39 en 39A & Sint Maartenslaan 26 en Turennestraat 30 te Maastricht
Beleidsdossier Aangaan exploitatieovereenkomst en vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Doomhoeve - Eisenhoeve
Beleidsdossier Invoering nieuw beschut werk in 2024
Beleidsdossier Vaststelling beleidsregels scholing, persoonsgebonden re-integratiebudget en gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2023
Beleidsdossier Wonen boven Winkels Maastricht N.V., Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA) 20 december 2023
Beleidsdossier Geheimhouding financiƫle gegevens bij beantwoording raadsvragen over MVV
Beleidsdossier Principebesluit tot openbare verkoop van de woning Bosscherweg 167A
Beleidsdossier Budget onderzoek internationaal onderwijs
Beleidsdossier Aanwijzen leerplichtambtenaar
Beleidsdossier Brief verzoek tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening ten behoeve van Bestemmingsplan Palace Wyck e.o. opnieuw ondertekenen
Beleidsdossier Verlenging opvang asielzoekers in Novotel Maastricht
Beleidsdossier Mandatering Meldpunt Goed verhuurderschap
Beleidsdossier Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, gemeentelijk belastingambtenaren en belastingdeurwaarders gemeente Maastricht 2023
Beleidsdossier Tarieventabel voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2024 e.v
Beleidsdossier Verlenging Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren
Beleidsdossier Reserve overloop Gebiedsgericht Werken en Veerkrachtige Wijken
Beleidsdossier Wijziging protocol Indiening initiatieven Beschermd Thuis
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2023 WOO verzoek XONAR dossier
Beleidsdossier Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 20 december 2023
Beleidsdossier Subsidieplafonds Subsidieregeling vrijwillige inzet 2024
Beleidsdossier Openbare besluitenlijst 19 december 2023
Beleidsdossier (Ontwerp)bestemmingsplan Mosa Porselein en anterieure overeenkomst