Openbare besluiten 6 juni 2023

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier 2e wijziging Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2023
Beleidsdossier Aanvullende maatregelen MECC Maastricht B.V.
Beleidsdossier Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 7 juni 2023
Beleidsdossier Gemeentelijke Opvang Ontheemden uit Oekraïne
Beleidsdossier Openbare besluitenlijst van 6 juni 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 38-2023 - Jaarstukken 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 45-2023 - Kaderbrief 2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 47-2023 - Begrotingswijziging begroting 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Voorlopige Jaarrekening 2022 RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 48-2023 - Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 gemeenschappelijke regeling KBL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 49-2023 - Ontwerpbegroting 2023-2, 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 en voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50 - 2023 - zienswijze gemeenteraad jaarrekening 2022 en begroting 2024 VRZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2023 - Ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 52-2023 - Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling HCL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 53-2023 - Jaarstukken 2022 pro forma begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GR GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Tijdelijke opvang asielzoekers in Mariënwaard 51
Beleidsdossier Veerkrachtige Wijkenbenadering - doelstelling en keuze voor Nazareth en Pottenberg