LPM

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier LPM - cultuur inpanden op A1 locatie
Beleidsdossier LPM - Coop/Onafhankelijke externe bezwarencommissie
Beleidsdossier LPM :onderzoek Deloitte naar business case SSC-ZL die destijds aan de gemeenteraad is voorgelegd -
Beleidsdossier LPM en PVV: Subsidieverstrekkingen aan Argus
Beleidsdossier LPM: 50 mln. verbouwing MECC en de inzet betaalde banen voor werkzoekenden
Beleidsdossier LPM: AZC Parkweg
Beleidsdossier LPM: Aan de kant zetten vrijwilliger bij eenzame begrafenissen
Beleidsdossier LPM: Aan de slag met klimaatmaatregelen
Beleidsdossier LPM: Aanbesteding Lanakerveld
Beleidsdossier LPM: Afbraak sociale cohesie Pottenberg
Beleidsdossier LPM: Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken SSCZL
Beleidsdossier LPM: Controleren van gemeentelijke subsidies
Beleidsdossier LPM: De wietproef
Beleidsdossier LPM: Deloitte rapport over business case Shared Service Center
Beleidsdossier LPM: Dierenwelzijn: verbod dieren bij hitte laten meelopen in optochten
Beleidsdossier LPM: Dierproeven universiteit Maastricht
Beleidsdossier LPM: Invoering van 5G netwerk zonder toestemming en het gevaar voor de gezondheid van burgers
Beleidsdossier LPM: Kinderboerderijen
Beleidsdossier LPM: Kosten van (vervangen) nieuwe parkeerautomaten en verwerken oude
Beleidsdossier LPM: Leefbaarheid en veiligheid met vuurwerk - vuurwerkevenement aan de Maas
Beleidsdossier LPM: Natuurgebied Dassen op Sint-Pieter
Beleidsdossier LPM: Omgevingsvisie met als uitgangspunt groei van tevredenheid van de inwoners
Beleidsdossier LPM: Overzicht OZB-tarieven gesubsidieerde cultuur-/sport-/verenigingen/instellingen
Beleidsdossier LPM: Reactie beantwoording vragen Liberale Partij Maastricht over Deloitterapport
Beleidsdossier LPM: Stand van zaken winkelcentrum en woningen Malpertuis
Beleidsdossier LPM: Subsidies-bijdragen aan organisaties en wijze van controle
Beleidsdossier LPM: Tijdig en goed informeren college van de bevolking over 5G
Beleidsdossier LPM: Vergunning voor nieuw dierproevencentrum UMC
Beleidsdossier LPM: Verminderen gebruik van plastic binnen de gemeentelijke organisatie
Beleidsdossier LPM: Vermindering gebruik van plastic binnen gemeentelijke organisatie
Beleidsdossier LPM: Weelec en de weg naar een goede ruimtelijke ordening
Beleidsdossier LPM: Weelec hoe nu verder?
Beleidsdossier LPM: Weer een hotel erbij
Beleidsdossier LPM: Welstandscommissie
Beleidsdossier LPM: Wethouder licht raad in via krant
Beleidsdossier LPM: de vlam van Minckelers moet terug
Beleidsdossier LPM: gedwongen verhuizing Philharmonie uit het theater
Beleidsdossier LPM: milieu in het bijzonde koppel de meting van de luchtkwaliteit aan een onderzoek naar de luchtwegen van de omwonenden -start met bewoners wijk Heugemerveld
Beleidsdossier LPM: wethouder Janssen heeft geen zin om art. 47 RvO vragen te beantwoorden mbt het onderzoek van Deloitte naar de business case