CDA

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier CDA: Vervolgvragen m.b.t. lagere OZB voor sportclubs
Beleidsdossier CDA: Onveilige situatie kruisend fietsverkeer Bronckweg Rijksweg
Beleidsdossier CDA: maatschappelijke voorzieningen Heugemerveld
Beleidsdossier CDA: Gedupeerden kindertoeslagenaffaire
Beleidsdossier CDA: Marktgelden non-foodsector
Beleidsdossier CDA: Omnibuzz -geen vervoer van personen met scootmobiel-rollator
Beleidsdossier CDA: Pilot Skills
Beleidsdossier CDA: Gemeentelijke communicatie voor senioren. Stand van zaken toezeggingen begrotingsdebat
Beleidsdossier CDA: Toeristische verwijsborden en informatiezuilen
Beleidsdossier CDA: Bereikbaarheid woonwinkels Belvédère
Beleidsdossier CDA: Geplande biomassacentrale te Lixhe
Beleidsdossier CDA: Woonzorgcentrum La Valence in Heugem
Beleidsdossier CDA: Vervolgvragen mbt toekomstplannen winkelcentrum Pottenberg
Beleidsdossier CDA-LPM-D66-SP: Uitvoering motie '1 miljoen bomenplan'
Beleidsdossier CDA: Woningsplitsing en geluidshinder
Beleidsdossier CDA : Hengelsport visvijver Sportpark Maastricht-West en Geusselt
Beleidsdossier CDA: status Boksclub en gymzaal Marienwaard
Beleidsdossier CDA: Eenzijdige en verdichting nieuwbouw Limmel
Beleidsdossier CDA: ontwikkelingen Zinkwitterrein-Tregaterrein (Limmel) in omgevingsvisie
Beleidsdossier CDA en SPM: Oude sportaccommodatie VV Scharn opnieuw gekraakt
Beleidsdossier CDA: Ontwikkelingen centrum De Heeg irt sporthal de Heeg
Beleidsdossier CDA: ophalen karton en oud papier tijdens coronacrisis
Beleidsdossier CDA: Kosten vrijwilligersorganisatie irt accountantskosten
Beleidsdossier CDA-SPM: Positie gemeenschapshuizen en Covid-19 impact
Beleidsdossier CDA en SAB: Uitrol glasvezel ion Borgharen, Itteren , Boschpoort en het buitengebied
Beleidsdossier CDA: Dagopvang voor ouderen