PvdA

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier PvdA: Openstelling winkels tweede kerstdag tijdens Corona
Beleidsdossier PvdA-PVM-SAB-LPM-PVV-SP-Groep Gunther-Groep Alexander Lurvink- Groep Maassen: Verzakking en schade woningen in Heer
Beleidsdossier PvdA: Tyltylschool de Maasgouw
Beleidsdossier PvdA: Bijstand uitkering en het jeugdminimumloon te laag
Beleidsdossier PvdA: Hoeve Rome
Beleidsdossier PvdA: Topdrukte in de winkelstraten van de (binnen)stad
Beleidsdossier PvdA: milieuparken en dumping afval
Beleidsdossier PvdA: Bomenkap Stadspark en begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier PvdA: Maatregelenpakket MECC in relatie tot COVID-19
Beleidsdossier PvdA: Plan voor Limmel DOEN!
Beleidsdossier PvdA-Partij Veilig Maastricht-50PLUS: Reconstructie Tongerseweg
Beleidsdossier PvdA: Opvang dak- en thuislozen
Beleidsdossier PvdA: starterslening
Beleidsdossier PvdA - Groep Alexander Lurvink - PVM - Groep Maassen - PVV - SAB - LPM - Groep Gunther - Corona en bezuinigingsopgave
Beleidsdossier PvdA: Toename aantal aanvragen tbv schuldhulpverlening KBL
Beleidsdossier PvdA: Stand van zaken experiment gereguleerde wietteelt
Beleidsdossier PvdA: werkzaamheden bij gebouw Kumulus Herbenusstraat
Beleidsdossier PvdA: Leerlingenvervoer
Beleidsdossier PVDA: 960-uurs aanbodverplichting Voor - en Vroegschoolse Educatie
Beleidsdossier PvdA en PVM: Vervolgvragen Kumulus Herbenusstraat
Beleidsdossier PvdA: Studentenhuisvesting
Beleidsdossier PvdA-PVM-50PLUS: Vervolgvragen Tongerseweg
Beleidsdossier PvdA: Schuldengolf ZZP-ers in opkomst
Beleidsdossier PvdA-SP: Verplichting tot bewoning nieuwbouwwoning
Beleidsdossier PvdA: Vergunning voor tijdelijke leegstaande woonruimte
Beleidsdossier PvdA: Inhuur externen
Beleidsdossier PvdA: SIF-gelden
Beleidsdossier PvdA - GroenLinks - SPM - SP: Residentie Sint Gerlachus alweer verkocht !!
Beleidsdossier PvdA - SAB- PVM - PVV _LPM - Groep Gunther: Verzakking en schade woningen in Heer
Beleidsdossier PvdA: Subsidies Maastrichtse Kinderopvang
Beleidsdossier PvdA: Pilot Terrassen Maastricht
Beleidsdossier PvdA SAB PVV PVM en Groep Maassen: Landbouwbelang
Beleidsdossier PvdA: Pak woningnood Maastricht aan
Beleidsdossier PvdA: wordt Groene Loper de Groene Rijder?
Beleidsdossier PvdA: Studentenhuisvesting
Beleidsdossier PvdA, PVM, LPM, PVV, SAB,GG en Groep Maassen: 'Nu of nooit voor Limmel aan de Maas'
Beleidsdossier PvdA: Vergevorderde plannen Hoeve Rome
Beleidsdossier PvdA PVM PVV LPM SAB 50PLUS & Groep Gunther - Sint Pietersberg Natuurmonumenten plan van transformatie - 2020.00538 - 07-01-2020
Beleidsdossier PvdA: Armoedeaanpak Maastricht
Beleidsdossier PvdA PVM GG PVV 50PLUS SAB LPM Groep Alexander Lurvink en Groep Simona Maassen - Jeugdzorg, zorgdossiers en onderzoeken KPMG
Beleidsdossier PvdA: sportpark Jekerdal
Beleidsdossier PvdA: diverse zorgdossiers
Beleidsdossier PvdA: Aanvullende vragen 7 januari m.b.t. zorgdossiers
Beleidsdossier PvdA: Milieuzone
Beleidsdossier PvdA: Veiligheid Grote Staat
Beleidsdossier PvdA: Thuisonderwijs voor kinderen in armoede
Beleidsdossier PvdA: Opnieuw kraken kantine Scharn
Beleidsdossier PvdA: Doorbetalen zorgbad
Beleidsdossier PvdA: Crisidienst GGZ
Beleidsdossier PvdA: Tussenstand Herbestemmingsonderzoek Sint Maartenspoort 2
Beleidsdossier PvdA-SPM: Voortgang Centrumplan De Heeg
Beleidsdossier PvdA-GroenLinks-SPM: Residentie Sint Gerlachus niet betaalbaar voor iedereen
Beleidsdossier PvdA: Loden leidingen in woningen, schoolgebouwen en kinderdagverblijven
Beleidsdossier PvdA-SPM-GroenLinks: Verkoop woonzorgcentrum De Beyart
Beleidsdossier PvdA: Dierenambulance Zuid-Limburg
Beleidsdossier PvdA: Zorgen over staat van bomen
Beleidsdossier PvdA-PVM-PVV: Sluiting Grand Cafe Geusselt Bad
Beleidsdossier PvdA: Overlast in Limmel - Leger des Heils