PvdA

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier PvdA - Loods Tregaterrein
Beleidsdossier PvdA - Partij Veilig Maastricht - "Ut Förtsje"
Beleidsdossier PvdA - Partij Veilig Maastricht - Lachgasverbod via APV
Beleidsdossier PvdA - Partij Veilig Maastricht : Ut Förtsje
Beleidsdossier PvdA - Project beschermd wonen ex-gedetineerden Limmel
Beleidsdossier PvdA - Schriftelijke vragen - Singel 9
Beleidsdossier PvdA - Skaeve Huse voor “zeer moeilijk plaatsbaren” in Maastricht
Beleidsdossier PvdA - Stopzetten bijstand tijdens gedwongen opname
Beleidsdossier PvdA - Verkoop bloemen tijdens de lockdown
Beleidsdossier PvdA -Groep Gunther-PVV-Partij Veilig Maastricht -SP-Groep Alexander Lurvink-SAB-LPM-50PLUS - Rol en verantwoordelijkheden verzakkingen huizen Heer
Beleidsdossier PvdA -PVM - SP - PVV - 50PLUS - SAB - LPM - Groep Gunther - Groep Maassen - Groep Alexaner Lurvink :"vertrek interim-directeur Sociaal Domein”
Beleidsdossier PvdA -Visitatiecommissie sociaal domein
Beleidsdossier PvdA-Liberale Partij Maastricht-VVD: Stand van zaken De Heeg n.a.v. motie 22 juni 2021
Beleidsdossier PvdA-PVV-Partij Veilig Maastricht: Kumulus West
Beleidsdossier PvdA: Acute opnamestop Jeugdzorg
Beleidsdossier PvdA: Afnemende steun Hasselt aan tramtrace
Beleidsdossier PvdA: Euregio
Beleidsdossier PvdA: Kumulus
Beleidsdossier PvdA: Kwijtschelding of vermindering huurpenningen gemeentelijk onroerend goed als gevolg van de coronapandemie
Beleidsdossier PvdA: Onderwijs en jeugd
Beleidsdossier PvdA: Openbaar VMBO onderwijs in Maastricht
Beleidsdossier PvdA: Pilot 'afsluiting Duitse Poort'
Beleidsdossier PvdA: Proces en Status Vergunning Tregaterrein
Beleidsdossier PvdA: Slechte tot zeer slechte staat van onderhoud sociale huurwoningen
Beleidsdossier PvdA: Tyltylschool de Maasgouw
Beleidsdossier PvdA: Update Reconstructie Tongerseweg
Beleidsdossier PvdA: Vergunning Tregaterrein
Beleidsdossier PvdA: Vervolg artikel 47 vragen PvdA - Kumulus en ambtelijke organisatie
Beleidsdossier PvdA: Vrijplaatsenbeleid
Beleidsdossier PvdA: burgers meer betrekken bij besluitvorming
Beleidsdossier PvdA: financiële situatie, Kumulus en de VNG-visitatiecommissie
Beleidsdossier PvdA: huiskamers in problemen door aanpassen subsidiebeleid
Beleidsdossier PvdA: toename diefstal E-bikes