Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - Besluitenlijst.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - verslag.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Bijlage 2 - Rapport IHP Kindcentra Maastricht PO SO.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Bijlage 3 - Factsheets IHP Maastricht PO SO.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Bijlage 4 - Leerlingprognoses Pronexus BO 2019.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Bijlage 5 - begeleidende brief def versie 6 november.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - Rondebriefje.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs - vragen SR 26-11 D66.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036 - Beantwoording - Technische Vragen PvdA.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036 - Presentatie.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Pitch Kinderopvangorganisaties Samen Spelen - 2019.35150 - 28-11-2019.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036 - Technische Vragen PvdA.pdf
Beleidsdocument 04 - Raadsvoorstel 147-2019 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra Maastricht 2020-2036 - raadsvoorstel.pdf