Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - besluitenlijst
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bonaventura.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - verslag - raadsronde.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Definitief besluit CvB inzeindscenario (her)inrichting vo.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - 180124 Besluit CvB LVO Masterplan Onderwijs Maastricht.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Raadsvoorstel.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Rondebriefje.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Memo herschikking VO Maastricht 190313.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage 3 - Fusie Effectrapportage.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Voorgenomen besl CvB Eindscenario Masterplan en Transitieplan.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Eindverslag stuurgroep school Maastricht Oost, anonieme versie.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Verslag Werkgroep Denominatie Identiteit - Definitief.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Overzicht scenario's beroepsonderwijs, 19-3-2019.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Deelrapportage werkgroep Financiƫn tbv gemeenteraad.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage 2 - Brief CvB aan BW Maastricht inzake advisering FER SMC-PMC.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Koersdocument vitaal beroepsonderwijs Maastricht-Heuvelland.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Deelrapportage werkgroep onderwijs campus oost.pdf
Beleidsdocument 01 - Raadsvoorstel 67-2019 -Instemmen met het voorgenomen besluit LVO tot fusie van SMC en PMC - Bijlage - Inventarisatie personeelsbeleid Maastricht breed.pdf