Raadsvoorstel 70-2019 - Zienswijze jaarverslag 2018, begroting 2021 GR Omnibuzz

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - besluitenlijst.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Verslag
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 7 - financiele analyse OMNIBUZZ 2017-2023.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 8 - Advies IASD nr 15 OMNIBUZZ.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 10 - Totaaloverzicht mogelijke externe beheersmaatregelen.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 9 - Reactie college-advies nr. 15 Omnibuzz.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 11 - zienswijze Maastricht 2018 en reactie AB Omnibuzz.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Rondebriefje Raadsronde.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief gemeenteraden.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 5 - conceptbegroting-2020 en MJP 2021-2023.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 3 - Uitgangspuntennotitie 2019-1 en 2020.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 6 - omnibuzz-jaarverslag-2018.pdf
Beleidsdocument 05 - Raadsvoorstel 70-2019 - Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz - Bijlage 4 - Concept-begroting-2019-1.pdf