142-2015 - Verklaring van geen bedenkingen voor het gedeeltelijk verleggen van de gasleiding tussen Itteren en Meerssen

Beleidsdossier

..