Raadsvoorstel 126-2019 - Verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten behoeve van bestemmingsplan Retailpark Belvedere

Beleidsdossier

..