Raadsvoorstel 60-2020 - Aanpassing AVOI, Legesverordening en Handboek Kabels & Leidingen , ten behoeve van maatwerk grootschalige projecten Telecom

Beleidsdossier

..