Raadsvoorstel 63-2020 - Pré-begroting 2021

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument 01.1 CDA amendement Aanpassen pre-begroting.pdf
Beleidsdocument 05.1 GroenLinks motie CNME.pdf
Beleidsdocument 06.1 SP amendement afschaffen verlaging eigen bijdrage abonnementstarief WMO.pdf
Beleidsdocument 06.2 SP amendement afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo.pdf
Beleidsdocument 06.3 SP amendement Scootmobielen inregelen als algemene voorziening.pdf
Beleidsdocument 06.4 SP amendement Individuele inkomenstoeslag.pdf
Beleidsdocument 06.5 SP amendement Generieke declaratieregelingen ombouwen tot maatwerkbudget.pdf
Beleidsdocument 06.6 SP amendement Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende ziektekostenverzekering.pdf
Beleidsdocument 06.7 SP amendement Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen.pdf
Beleidsdocument 06.8 SP amendement Verlaging bedrag individuele inkomenstoeslag met 20%.pdf
Beleidsdocument 06.9 SP amendement Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen.pdf
Beleidsdocument 08.1 PVV amendement prebegroting betreffende CNME.pdf
Beleidsdocument 08.2 PVV amendement prebegroting betreffende focus samenwerking bestuurszaken.pdf
Beleidsdocument 08.3 PVV amendement prebegroting betreffende klimaatbegroting.pdf
Beleidsdocument 08.4 PVV motie prebegroting betreffende huisvesting internationale instituten.pdf
Beleidsdocument 08.5 PVV motie prebegroting betreffende stedenband Maastricht-Chengdu.pdf
Beleidsdocument 10.1 Motie SAB geen wijziging in scootmobielregeling.pdf
Beleidsdocument 10.2 Motie SAB geen verhoging OZB.pdf
Beleidsdocument 10.3 Motie SAB geen bezuiniging op Mondriaan.pdf
Beleidsdocument 10.4 Motie SAB geen bezuiniging op Trajekt.pdf
Beleidsdocument 10.5 Motie SAB geen bezuiniging op RTV Maastricht.pdf
Beleidsdocument 15.1 Motie Groep Alexander Lurvink Begrotingserosie.pdf
Beleidsdocument 15.2 Groep Alexander Lurvink motie Integrale inzet voor Einstein telescoop.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Pre-begroting Bestuur Ondersteuning 24-08-2020 - besluitenlijst.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Verslag Raadsbijeenkomst Pre-begroting 2021 en Uitvoeringsbeeld 2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - pre-begroting onderdeel sociaal - besluitenlijst.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - ASM - 24-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Bijdrage Lokale Coalitie voor Inclusie - 24-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezwaar tegen voorgenomen bezuinigingen Bureau Europa - Beeldende Kunsten.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Brief Raad van Advies Maastricht Marketing zonder handtekeningen 2020-22719 pdf.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Aanbiedingsbrief pre-begroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Aanvullende technische vragen 50PLUS - Pre-begroting 2021 - 24 augustus 2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording - PvdA Inhuur externen.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording - SP Gevolgen pre-begroting 2021 voor bijstandsgerechtigden.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording - SPM Buitensporttarieven.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording - VVD Kwaliteit bezuinigingsvoorstellen pre-begroting_2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording - VVD Armoedeval en sociale voorzieningen.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording Informatieve vragen PvdA m.b.t. pre-begroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording Informatieve vragen coalitie m.b.t. pre-begroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Beantwoording Informatieve vragen oppositie m.b.t. pre-begroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Besluitenlijst stadsronde pre-begroting.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuiniging Sociaal Domein .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - AANzet - 25-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Bijdrage Lokale Coalitie voor Inclusie - 24-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Bijdrage stadsrondes FNV Maastricht-Heuvelland .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Bureau Europa - 30-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Centrummanagement.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Intro in Situ.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Musica Sacra - 24-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Musica Sacra Maastricht - 11-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen - Viewmaster Projects - Brief betreffende beoogde bezuinigingen - 2020.16901 - 19-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen RTV - 2020.16754 .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen RTV - 25-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen RTV Maastricht - 25-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen Sociaal Domein - Stichting Samen Onbeperkt - bijdrage stadsronde .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen Stichting Jazz Maastricht - 25-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen begroting sociaal domein.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen horeca stadsronde prebegroting 2021 - KHN Maastricht Heuvelland .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen kinderboerderijen - 2020.17252 - 23-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bezuinigingen natuurtuinen Jekerdal - 2020.16918 - 19-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijdrage Trajekt.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijdrage stadsronde 2 JULI - Integraal Adviesraad Sociaal Domein .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijdrage stadsronde 29 juni 2020 - 2020.16776 - 18-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijdrage stadsrondes FNV Maastricht-Heuvelland .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijlage 2 - Pre-begroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijlage 3 - toelichting bezuinigingsmaatregelen.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Bijlage 4 - Tweede CORONA-overzicht.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - D66 Intrekken bezuinigingsmaatregel spreidingsbeleid.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - G. Herben.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - GroenLinks Beantwoording SP- en VVD-vragen pre-begroting.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Informatieve vragen - diverse partijen - 2020.20312 - 22-07-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Inspraak stadsronde Maastricht Marketing.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Inspraakreactie op bezuinigingsvoorstel J 17 (StartersCentrum Limburg).pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Inspreken bezuinigingen Vangnet OGGZ.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Onderlegger bezuinigingsproces gemeente Maastricht.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Pleidooi Mondriaan.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Pre-begroting 2021 - raadsvoorstel.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Programmabegroting 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - RIB - Intrekken bezuinigingsmaatregel dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje - Raadsronde pre-begroting bestuur & ondersteuning .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje - Raadsronde pre-begroting fysiek.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje - Raadsronde pre-begroting sociaal.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje stadsronde pre-begroting - Bestuur en Ondersteuning.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje stadsronde pre-begroting - Fysiek.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Rondebriefje stadsronde pre-begroting.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Stichting Jazz Maastricht.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Subsidie Jazz Maastricht - 2020.22756.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Technische vragen PvdA financie?n prebegroting 2020-22716.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Technische vragen van PvdA prebegroting financiën - 2020.23487.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Testimonial to continue the citys subsidy to Jazz Maastricht 2020 - 22672.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Verslag Raadsronde - Economie Cultuur - 24-08-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Verzoek om aandacht Black lives matter-demonstraties - Burger .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Videoboodschap van Stichting Samen Onbeperkt inzake bezuinigingen.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Voorgenomen bezuinigingen Bureau Europa - 30-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - Vraag - LPM Voorstel aan de raad om te bezuinigen op TVM.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - WMC - 24-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - afmelding stadsronde 01-07-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - bezuinigingen begroting 2021 - W. Hennekens.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - bezuinigingen sport - 2020.17221 - 23-06-2020.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 63-2020 - diverse verenigingen.pdf