Raadsvoorstel 27-2021 - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck eo en bijbehorende grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaak ter onteigening

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument Besluitenlijst - raadsronde - 13 april 2021 - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck eo en bijbehorende grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaak ter onteigening
Beleidsdocument Bijdrage - Bewonersvereniging Wij Wyck - Informatie voor raadsleden over Palace Wyck - 13 april 2021.pdf
Beleidsdocument Bijdrage - Bewonersvereniging Wij Wyck - Vaststelling bestemmingsplan 'Palace Wyck e.o. en grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon - 29 maart 2021
Beleidsdocument Bijdrage - vragen aan het college - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck e.o. en grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon - 30 maart 2021.pdf
Beleidsdocument Bijdrage burger - Bestemmingsplan Palace Wyck - opmerkingen raadsronde 30 maart 2021.pdf
Beleidsdocument Bijdrage burger - Brief aan Burgemeester mbt bestemmingsplan Wyck - 12 april 2021 raad.pdf
Beleidsdocument Bijlage - RIB-Bestemmingsplan Palace Wyck - 25 juni 2020.pdf
Beleidsdocument Bijlage - RIB-Herontwikkeling Palace Wyck - 1 mei 2018.pdf
Beleidsdocument Bijlage - RIB-Herontwikkeling Palace Wyck - 18 maart 2016.pdf
Beleidsdocument Bijlage 2 - Zienswijzenrapport bestemmingsplan Palace Wyck.pdf
Beleidsdocument Bijlage 3 - Lijst van wijzigingen bestemmingsplan Palace Wyck.pdf
Beleidsdocument Bijlage 4 - bestemmingsplan Palace Wyck eo.pdf
Beleidsdocument Bijlage 5 - Grondtekening.pdf
Beleidsdocument Bijlage 6 - Overzicht te onteigenen grond Palace Wyck.pdf
Beleidsdocument Bijlage 7 - Lijst van de te onteigenen onroerende zaak.pdf
Beleidsdocument Boels Zanders Advocaten - reactie namens Stichting SAHOT inzake bestemmingsplan Palace volgn 27.pdf
Beleidsdocument Collegebesluit planontwikkeling Palace - 15 maart 2016.pdf
Beleidsdocument Collegebesluit verkoop Palace locatie 17-12-2019.pdf
Beleidsdocument Getekende intentieovereenkomst plan Palace - april 2016.pdf
Beleidsdocument Getekende koopovereenkomst plan Palace - april 2020.pdf
Beleidsdocument Haalbaarheidsstudie Palace door Sweco - maart 2018.pdf
Beleidsdocument Handleiding Ruimtelijke plannen i.v.m. bp St Maartenspoort-Wyck.pdf
Beleidsdocument Hotelbeleid 2015-2018 - raadsvoorstel januari 2015.pdf
Beleidsdocument Hotelbeleid Eindrapport marktruimte hotelmarkt Maastricht - september 2019.pdf
Beleidsdocument Hotelbeleid Toetsingskader hotels Maastricht - februari 2017.pdf
Beleidsdocument RIB beantwoording technische vragen PvdA-fractie - Vaststelling bestemmingsplan 'Palace Wyck e.o. en grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon - 29 maart 2021
Beleidsdocument Raadsvoorstel 27-2021 - Vaststelling bestemmingsplan 'Palace Wyck e.o. en grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon .pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 88-2018 - Evaluatie Actualisatie Hotelbeleid - november 2018 .pdf
Beleidsdocument Rondebriefje - raadsronde - 30 maart 2021 - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck e.o. en tot.pdf
Beleidsdocument Technische vragen - PvdA - Bestemmingsplan Palace Wyck - 26-03-2021.pdf
Beleidsdocument Tekening - 1.pdf
Beleidsdocument Tekening - 2.pdf
Beleidsdocument Tekening legenda.pdf
Beleidsdocument Verslag - raadsronde - 30 maart en voortgezet 13 april 2021 - Vaststelling bestemmingsplan ‘Palace Wyck e.o.’ en bijbehorende grondexploitatie .pdf