Raadsvoorstel 41-2021 - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas: jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument Beantwoording technische vragen CDA - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas: jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 - 21 mei 2021.pdf
Beleidsdocument Besluitenlijst - Raadsronde - 19 mei 2021 - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas: jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022
Beleidsdocument Bijlage 10 - Screenshot balans 31-12-2020 GR Geul en Maas.pdf
Beleidsdocument Bijlage 11 - Screenshot begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR Geul en Maas.pdf
Beleidsdocument Bijlage 12 - Risico-analyse.pdf
Beleidsdocument Bijlage 13 - Dashboard.pdf
Beleidsdocument Bijlage 2 - Jaarrekening 2020 GR Geul en Maas - verzending MMV.pdf
Beleidsdocument Bijlage 3 - Brief aanlevering bestuur jaarstukken 2020.pdf
Beleidsdocument Bijlage 4 - Bijlage Jaarrekening 2020 GR Geul en Maas - afvalhoeveelheden 2020 milieuparken - verzending MMV.pdf
Beleidsdocument Bijlage 5 - Accountantsverslag 2020 - Niet Getekend.pdf
Beleidsdocument Bijlage 6 - Controleverklaring GR Geul Maas 2020 - Niet Getekend.pdf
Beleidsdocument Bijlage 7 - Brief bestuur GR Geul & Maas inzake financiƫle risico's milieuparken (verzenddatum 13 oktober 2020).pdf
Beleidsdocument Bijlage 8 - Ontwerpbegroting 2022 GR Geul en Maas - verzending MMV.pdf
Beleidsdocument Bijlage 9 - Screenshot exploitatierekening 2020 GR Geul en Maas.pdf
Beleidsdocument CDA - Vragen n.a.v. de gemeenschappelijke regelingen Milieuparken Geul en Maas.pdf
Beleidsdocument Overzicht Gemeenschappelijk Regelingen.pdf
Beleidsdocument Overzicht aanbestedingen GR Geul en Maas - toezegging raadsronde 19 mei 2021.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 41-2021 - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022.pdf
Beleidsdocument Rondebriefje - Raadsronde 19 mei 2021 - GR Geul en Maas Jaarrekening 2020 en Ontwerpbegroting .pdf
Beleidsdocument Verslag - Raadsronde - 19 mei 2021 - Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas: jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022