Raadsvoorstel 44-2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz

Beleidsdossier

..

TypeNaam
Beleidsdocument Besluitenlijst - raadsronde - 18 mei 2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz
Beleidsdocument Bijlage - Screenshots balans en meerjarenraming GR Omnibuzz.pdf
Beleidsdocument Bijlage 10 - Risicoanalyse Omnibuzz.pdf
Beleidsdocument Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1 2022-mjp en jaarrekening 2020 def.pdf
Beleidsdocument Bijlage 3 - Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022-mjp - def.pdf
Beleidsdocument Bijlage 4 - omnibuzz-begroting-2021-1.pdf
Beleidsdocument Bijlage 5 - omnibuzz-begroting-2022.pdf
Beleidsdocument Bijlage 6 - omnibuzz-jaarverslag-2020.pdf
Beleidsdocument Bijlage 7- analysebestand financien OMNIBUZZ.pdf
Beleidsdocument Bijlage 8 - Brief Gemeente Maastricht zienswijze 2020-1 2021.pdf
Beleidsdocument Bijlage 9 - Dashboard - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz
Beleidsdocument Overzicht Gemeenschappelijk Regelingen.pdf
Beleidsdocument Raadsvoorstel 44-2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief.pdf
Beleidsdocument Rondebriefje - Raadsronde - 18 mei 2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz
Beleidsdocument Verslag -raadsronde - 18 mei 2021 - Zienswijze Jaarverslag 2020, gewijzigde Begroting 2021-1, Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2025 GR Omnibuzz