Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 97-2023 - Vaststellen wijzigingsverordening Omgevingswet en Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 102-2023 - Wegsleepverordening Gemeente Maastricht 2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 103-2023 - Controleprotocol 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 105-2023 - Herbenoeming Functionaris Gegevensbescherming
Beleidsdossier Raadsvoorstel 100-2023 - Huisvesting Montessori College
Beleidsdossier Informatieve bijeenkomst Warmtenet Zuid Limburg met Meerssen
Beleidsdossier Benen op tafelsessie: leidraad en burgerparticipatie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 108-2023 - Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond 28 november 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 98-2023 - Museaal beleid: de stad als podium, gemeente Maastricht 2024-2026
Beleidsdossier Raadsvoorstel 106-2023 - Enquêteverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 104-2023 - Verordening OZB Maastricht 2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 92-2023 - Vaststelling verordening re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 109-2023 - Benoemen burgerleden
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 10 januari 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 7-2023 - Vaststellen besluitenlijst en verslag van raadsavond 20 december 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2023 - Meerjarenprogramma Veiligheid 2023-2026
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2023 - Vaststellen bestemmingsplan Kopblok Balijeweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 6-2023 - Aanwijzen plaatsvervangend griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 4-2023 - Herbenoeming lid Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 7 februari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 7 februari 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Fysiek - 7 februari 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Sociaal - 7 februari 2023
Beleidsdossier Informatiesessie Onderwijs - Domeinvergadering Sociaal - 7 februari 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 7 februari 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 7 februari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 7 februari 2023
Beleidsdossier Informatiesessie - Team handhaven openbare ruimte - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 februari 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 februari 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 februari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 februari 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 februari 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 februari 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 februari 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 februari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 februari 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2023 - Toelating tijdelijk raadslid in verband met vervanging wegens ziekte
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2023 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 7 februari 2023
Beleidsdossier Organisatieontwikkeling - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 januari 2023
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 januari 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 januari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 januari 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 januari 2023
Beleidsdossier Opening en vaststelling agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Fysiek - 10 januari 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 10 januari 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 10 januari 2023
Beleidsdossier Stand van zaken Meerjarige prestatieafspraken - Domeinvergadering Fysiek - 10 januari 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2023 - Vaststellen besluitenlijst en verslag van raadsavond 31 januari 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2023 - Kaderbrief 2024 RUD Zuid-Limburg bodemtaken
Beleidsdossier Raadsvoorstel 8-2023 - Vaststellen register geheime informatie peildatum januari 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Fysiek - 7 maart 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 7 maart 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 7 maart 2023
Beleidsdossier Infoblok Omgevingswet - Domeinvergadering Fysiek - 7 maart 2023
Beleidsdossier Woonruimteverdeling - Domeinvergadering Fysiek - 7 maart 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2023 - Toelaten raadsleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2023 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 9-2023 - Reconstructie Wilhelminasingel - Sint Maartenslaan - Wilhelminabrug - Franciscus Romanusweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2023 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck e.o.
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Sociaal - 7 maart 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 7 maart 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 7 maart 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 7 maart 2023
Beleidsdossier Aanvraag extra raadsvergadering MKD Xonar 1 maart 2023
Beleidsdossier Procesbesluit - Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie, participatie en burgerberaad
Beleidsdossier Informatiesessie Vervolg programma Studentenstad - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 maart 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 maart 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 maart 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 maart 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 maart 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 maart 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 maart 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 14 maart 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 14 maart 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 4 april 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 4 april 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Fysiek - 4 april 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 4 april 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Sociaal - 4 april 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 4 april 2023
Beleidsdossier Infoblok Omgevingswet - Domeinvergadering Fysiek 4 april 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 4 april 2023
Beleidsdossier Stand van zaken Zero Emissie Stadslogistiek - ZES - Domeinvergadering Fysiek 4 april 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 19-2023 - Reglement van Orde Gemeenteraad Maastricht 2023 en Verordening op de domeinvergaderingen 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2023 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2023 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen van raadsavonden 28 februari en 1 maart 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 24-2023 - Benoemen lid werkgeverscommissie
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Algemene Zaken - 11 april 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken - 11 april 2023
Beleidsdossier Opening, vaststellen agenda en besluitenlijst - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 11 april 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. stand van zaken toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 11 april 2023
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 11 april 2023
Beleidsdossier Evaluatie MAAS! festival - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 11 april 2023
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 11 april 2023
Beleidsdossier Informatiesessie – Hoe wordt de WOZ-waarde berekend - Domeinvergadering Algemene Zaken - 11 april 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 11 april 2023
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 11 april 2023
Beleidsdossier Raadsvoorstel 21-2023 - Benoeming twee nieuwe leden en ontslag één lid van de Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 26-2023 - Vaststellen bestemmingsplan Nieuwbouwwoning Rijksweg ongenummerd