SP

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier SP - Stadsverwarming aanleggen in Nazareth
Beleidsdossier SP - de mogelijke privatisering van de Ambulancedienst Zuid-Limburg
Beleidsdossier SP: ALS-protocol ter verbetering uitvoering Wmo
Beleidsdossier SP: Aanvullende schriftelijke vragen over het maatregelenpakket TONK gelden - 4 juli 2022
Beleidsdossier SP: Aanvullende vragen over Hartelstein
Beleidsdossier SP: Berichtgeving "Stichting Vitale Stad gaat Maastrichts Sportakkoord uitvoeren"
Beleidsdossier SP: Brandbrief en tevens Schriftelijke vragen SP over scootmobielen
Beleidsdossier SP: Handhaving Buurderij en CNME
Beleidsdossier SP: Magisch Maastricht
Beleidsdossier SP: Minimumloon naar 14 euro
Beleidsdossier SP: Nieuwe armoede in Maastricht
Beleidsdossier SP: Ontoegankelijkheid en onbereikbaarheid stad
Beleidsdossier SP: Over jeugdzorg en Xonar
Beleidsdossier SP: Plan van aanpak verbetering toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen
Beleidsdossier SP: RIB Sociaal Domein april 2022
Beleidsdossier SP: Vervolgvragen inzake de aanpak wachtlijsten huishoudelijke hulp
Beleidsdossier SP: Zijn onze financiƫn wel of niet op orde Rekenkamer versus Provincie
Beleidsdossier SP: aanvullende vragen over het maatregelenpakket overgebleven TONK-gelden - 15 juli 2022
Beleidsdossier SP: bouw tijdelijke woonuits voor "kwetsbare mensen" aan de Gerardusweg in Wyckerpoort
Beleidsdossier SP: dubbele straf van ziek en beperkt zijn in de bijstand
Beleidsdossier SP: energiecompensatieregeling voor studenten
Beleidsdossier SP: het gunnen van 1 extra dag aan Magisch Maastricht
Beleidsdossier SP: inzake Hartelstein
Beleidsdossier SP: inzake de aanpak wachtlijsten huishoudelijke hulp
Beleidsdossier SP: inzake voorgenomen veranderingen GR Kredietbank
Beleidsdossier SP: over een energiecompensatieregeling voor studenten
Beleidsdossier SP: over het maatregelenpakket overgebleven TONK-gelden
Beleidsdossier SP: verruiming vermogensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor 2022 en 2023.