Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier D66 en diverse partijen: Project The Masters
Beleidsdossier D66: Inzake voorkomen wateroverlast
Beleidsdossier D66 en VVD: Bijverdienen in de bijstand en verminderen armoedeval
Beleidsdossier D66 - CDA en VVD: “Oog voor ons OLV-plein"
Beleidsdossier D66: Waarschuwingsbalken Tunnels Viaducten
Beleidsdossier D66: Inzinkbare paal Boschstraat
Beleidsdossier D66: energielabel kantoren
Beleidsdossier D66: gezamenlijke introductieweek en gelijke waardering voor alle Maastrichtse studenten
Beleidsdossier D66: Vervolgvragen Duurzaamheid
Beleidsdossier D66: Inzake experiment gesloten coffeeshopketen
Beleidsdossier D66: inzake Haagse plannen rondom internationalisering vervolgonderwijs en binding (internationale) studenten aan Maastrich
Beleidsdossier D66: Concept regionaal beleidsplan Politie
Beleidsdossier D66: Kansengelijkheid in het onderwijs
Beleidsdossier D66: inzake van aanvraag omgevingsvergunning tot besluit
Beleidsdossier D66: Omgevingswet
Beleidsdossier D66: RIB 2023.01251 Rijkswaterstaat Monumentale Stalen Brug Itteren
Beleidsdossier D66: Fietspad Oeslingerbaan
Beleidsdossier D66: “Retailpark Belvédère op slot vanwege stikstof"
Beleidsdossier D66: Actualisering Inkoop- en aanbestedings- beleid gemeente Maastricht 2023.
Beleidsdossier D66: Energielabels sociale huurwoningen
Beleidsdossier D66: RIB Sociaal Domein 'afdoening motie hulp bij verhuizing voor slachtoffers huiselijk geweld
Beleidsdossier D66: OZB maatschappelijk vastgoed
Beleidsdossier D66: Monitoring parkeerbalans
Beleidsdossier D66 en CDA: Vervolgvragen terrasregels
Beleidsdossier D66: RIB 2023.03559 fietsbrug Borgharen
Beleidsdossier D66 en CDA: Terrasregels
Beleidsdossier D66 - Volt- SPM: Afzien van sluiting Duitse Poort
Beleidsdossier D66: Renovatie Heugemerstraat
Beleidsdossier D66: Gedupeerden belastingregime
Beleidsdossier D66: Een Brugfunctionaris op elke school
Beleidsdossier D66: Inzake het openbaar onderwijs in Maastricht
Beleidsdossier D66: Verkeerssituatie Oude Molenweg