Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier SP en diverse partijen: over de stand van zaken rondom het herstelplan Xonar en de afgeblazen fusie met de Mutsaersstichting
Beleidsdossier SP: Situatie in Overmaze
Beleidsdossier SP: Over mantelzorgers
Beleidsdossier SP en Partij voor de Dieren: over de totstandkoming van het positief eindadvies op het principeverzoek Kruisherenhotel en aanverwante zaken
Beleidsdossier SP: Overdracht van de portefeuille Jeugdzorg aan de burgemeester
Beleidsdossier SP: Verhoging huur- en servicekosten Stichting Ateliers Maastricht (SAM) 1 januari 2023
Beleidsdossier SP: inzake het Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD) Maastricht
Beleidsdossier SP: n.a.v. RIB over de Milieuzone d.d. 23 december 2022
Beleidsdossier SP: De overname Dag- en Nachtopvang door Levanto Groep
Beleidsdossier SP: advies nr.32 van de integrale Adviesraad Sociaal Domein
Beleidsdossier SP: Prognose en gewenste groei studentenaantallen Maastricht
Beleidsdossier SP: over onderzoek naar de haalbaarheid van basisbanen in Maastricht
Beleidsdossier SP: vernietiging vergunning 123 woningen in het Calvarieklooster
Beleidsdossier SP: Beleidsplan WMO Maastricht-Heuvelland 2023-2026
Beleidsdossier SP: RIB Herstelplan Xonar van 19 april 2023
Beleidsdossier SP: Nieuw 'Merk' Maastricht rond thema evenementen in de stad
Beleidsdossier SP: Stadsronde en het evenementenbeleid
Beleidsdossier SP: aanvullende vragen inzake Regionaal beleidsplan Wmo
Beleidsdossier SP: Nieuw merk Maastricht
Beleidsdossier SP: Nieuwe invulling Kunstfrontgebouw
Beleidsdossier SP: Stadsronde Evenementenbeleid
Beleidsdossier SP: over programmering studentenhuisvesting 2023 - 2026
Beleidsdossier SP: Aantallen bedrijven en belastinginkomsten rioolheffing 2024
Beleidsdossier SP: over Spoorboekje verbeteren luchtkwaliteit en bereikbaarheid Maastricht
Beleidsdossier SP: RIB inzake Maastricht Convention Bureau
Beleidsdossier SP: over het uittreden van Xonar uit de coöperatie JenS en de consequenties voor het MKD in Maastricht
Beleidsdossier SP: aanvullende vragen inzake Regionaal beleidsplan Wmo
Beleidsdossier SP: Zorginhoudelijke en financiële problemen bij de Mutsaersstichting
Beleidsdossier SP: Vergunningverlening private ontwikkelaars en kamertekort
Beleidsdossier SP: Overlast milieuperrons door illegale stortingen
Beleidsdossier SP: schuldenproblematiek nieuwkomers
Beleidsdossier SP: Regenbooggelden en regenboogalliantie Maastricht
Beleidsdossier SP: Financiele situatie en de kunstgrasmat van MVV
Beleidsdossier SP: Voortgang en monitoring prestatieafspraken woningcorporaties en renovatieproject Old Hickoryplein
Beleidsdossier SP: Vervolgvragen financiële situatie van MVV
Beleidsdossier SP: Over de RIB Stand van zaken contractering Jeugd 2023
Beleidsdossier SP: Aangaande luchtkwaliteit Gastenhuis
Beleidsdossier SP: Mantelzorgers
Beleidsdossier SP: Status dossier woonboten Bosscherveld
Beleidsdossier SP: Aanvullende schriftelijke vragen inzake inzage in verslagen WMO-participatietraject