Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier SP: Aangaande rapport Armoedefonds
Beleidsdossier SP: Over raadsvoorstel 6-2024 Aankoop Tregaterrein
Beleidsdossier SP: Over invulling motie zelfbewoningsplicht van 28 september 2021
Beleidsdossier SP: Mogelijke bouwplannen extra containers Sorbonnelaan
Beleidsdossier SP en D66: Wachttijden voor en mogelijkheden tot passende zorg na sluiting MKD's
Beleidsdossier SP: Over de RIB XONAR en Mutsaersstichting d.d. 7 februari 2024
Beleidsdossier SP: Verhuizing rechtbank Limburg locatie Maastricht naar huidige locatie Sint-Maartenscollege
Beleidsdossier SP: Over de verhuizing van Sint Maartenscollege van huidige locatie naar de Eenhoornsingel
Beleidsdossier SP: Over de raadsinformatiebrief Wijzigingen urgentieregels sociale huurwoningen per 1 maart 2024 van 22 februari 2024
Beleidsdossier SP: Rapport van de Europese Rekenkamer uitstoot auto's
Beleidsdossier SP: Raadsvoorstel 16-2024/Actualisatie omgevingsvisie
Beleidsdossier SP: over een aantal Vastelaovend-gerelateerde onderwerpen
Beleidsdossier SP: Raadsinformatiebrief Veerkrachtige Wijkenbenadering d.d. 20 februari 2024
Beleidsdossier SP: Raadsinformatiebrief Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht
Beleidsdossier SP: Bezoek minister Hugo de Jonge aan grensregio
Beleidsdossier SP: Kunstonderwijs in Maastricht
Beleidsdossier SP: RIB - ‘Invoering nieuwe richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden per 15 april 2024’ d.d. 27 maart 2024
Beleidsdossier SP: Recent nieuws over jonge mantelzorgers
Beleidsdossier SP: over de Verkeersmonitor Maastricht 2023
Beleidsdossier SP - Partij voor de Dieren - Volt: Financiele en personele situatie bij de antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg
Beleidsdossier SP: Aanvullende schriftelijke vragen over de bouw van zorgcentrum het Gastenhuis
Beleidsdossier SP: Over de bouw van zorgcentrum het Gastenhuis en gezondheidsbedreigende luchtverontreiniging op die locatie
Beleidsdossier SP: Feitelijke financiele situatie bij de BVO MVV
Beleidsdossier SP: vervolgvragen aangaande het Armoedefonds
Beleidsdossier SP-VVD: Kwalificatie van nachtwinkels als ‘supermarkt’ dan wel ‘gemakswinkel'
Beleidsdossier SP: Aanpak stijging dakloze mensen in onze stad
Beleidsdossier SP: Mantelzorg en medische handelingen
Beleidsdossier SP: vrijwillige ouderbijdrage scholen