2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsmap Groep Gunther
Beleidsmap GroenLinks
Beleidsmap CDA
Beleidsmap LPM
Beleidsmap PVM
Beleidsmap SAB
Beleidsmap PVV
Beleidsmap D66
Beleidsmap VVD
Beleidsmap 50Plus
Beleidsmap M:OED
Beleidsmap SP
Beleidsdossier Instorting walmuur
Beleidsdossier PVV: Instorting walmuur
Beleidsdossier GroenLinks: tegenprestatie bijstand
Beleidsdossier PvdA: Duidelijkheid gebruik internationaal busstation
Beleidsdossier 50PLUS: Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord (SLA)
Beleidsdossier PvdA: Bezuinigingsoperatie
Beleidsdossier PVM: Opheffing fietsbank en kindproject
Beleidsmap PvdA
Beleidsmap SPM
Beleidsdossier LPM: Historisch erfgoed - instorting stadsmuur na recente restauratiewerkzaamheden
Beleidsdossier PvdA-PVM-M:OED-Groep Gunther: Walmuur Vijf Koppen
Beleidsdossier LPM: nieuwe windmolen in Belgiƫ en het niet betrekken van de buurtraden
Beleidsdossier PVV: Vervolg vragen millieuperrons
Beleidsdossier Plaatsen hekken hoek Kleine Gracht-Maastrichter Pastoorstraat en (vervolg)vragen Ceramique
Beleidsdossier PvdA: LVO Maastricht
Beleidsdossier LPM: Geluidsoverlast MECC
Beleidsdossier PvdA-PVV-50PLUS-PVM-Groep Gunther- Groep Alexander Lurvink - Groep Maassen : uitspraak rechter in spionagezaak
Beleidsdossier PvdA 50PLUS PVV Groep Gunther PVM Groep Maassen SAB Groep Alexander Lurvink : Vervolgvragen Is zorggeld wel goed besteed
Beleidsdossier D66: Emissieloze vuilniswagens
Beleidsdossier SP: Verkeersituatie Noorderbrug en kruising Viaductweg/Meerssenerweg
Beleidsdossier PvdA PVM PVV Groep Gunther Groep Alexander Lurvink 50PLUS: n.a.v. presentatie begroting - Is gemeente Maastricht wel in control
Beleidsdossier Groep Alexander Lurvink PVV en SP - Cultuurvisie Maastricht
Beleidsdossier Groep Maassen - PVM en PvdA: Milieuzone-juridische handhaafbaarheid Belgische en Duitse voertuigen
Beleidsdossier PVM - GG: Onterecht stopzetten van toeslagen kinderopvang
Beleidsdossier LPM: categorie Armoede in het bijzonde: gezonde lunches op basisscholen
Beleidsdossier PvdA: RIB - Bonbonniere d.d. 14-11-2019
Beleidsdossier LPM: Voortgang Shared Service Centrum
Beleidsdossier 50-Plus: Kumulus Muziekschool