2016

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsmap CDA
Beleidsmap CDAMV
Beleidsmap D66
Beleidsdossier Daklozenopvang Singel 9
Beleidsdossier Doelgroepenvervoer
Beleidsdossier Faillisementen winkelketens
Beleidsdossier Financiƫle situatie Woonpunt
Beleidsdossier Geen volledig antwoord dd 11-1-2016 inzake rechten sociale media inzake plastic bierglazen en incidenten
Beleidsdossier Geusseltbad
Beleidsmap GroenLinks
Beleidsdossier Het schofferen van de bevolkingsgroep de Maastrichtenaar in de inleiding van Tapijnplan
Beleidsdossier Hotelbeleid
Beleidsdossier Houtrookoverlast
Beleidsdossier Informatieverstrekking huisvesting vluchtelingen
Beleidsdossier Jaarlijks kunstevenement Markt - OLVrouweplein en gemeentelijke aanslagen
Beleidsdossier Jeugdhulp
Beleidsmap LPM
Beleidsmap MV
Beleidsdossier Nieuwe Woningwet
Beleidsmap PVM
Beleidsdossier Parkeerproblematiek Heugemerveld
Beleidsdossier Plastic glazen met carnaval op straat
Beleidsdossier Plastic glazen met carnaval op straat en cijfermateriaal incidenten laatste jaren
Beleidsdossier Prijsuitreiking vrijwilligerswerk
Beleidsdossier Problemen bij meldingen over studentenoverlast
Beleidsdossier Protestactie tegen komst van Geert Wilders
Beleidsmap PvdA
Beleidsmap PvdAMV
Beleidsdossier Realisering communicatieplatform tbv organisatoren sportactiviteiten
Beleidsdossier Realisering micro brouwerij naast woningen pand voormalige Brouwerij de Ridder
Beleidsdossier Reorganisatie buitenplaats Vaeshartelt
Beleidsmap SP
Beleidsmap SPM
Beleidsmap SPPvdA
Beleidsdossier Snippergroen
Beleidsdossier Stand van zaken uitvoering motie In armoede opgroeiende jeugd d.d. 3-11-2015
Beleidsdossier Strengere normen Wajong-uitkering
Beleidsmap VVD
Beleidsdossier Verkoop City Centrum Maastricht
Beleidsdossier Vermeende mishandelingen in AZC's
Beleidsdossier Vlaggen tijdens evenementen en precariorechten
Beleidsdossier Waterstand Geusseltvijvers
Beleidsdossier Woningcorporatie Woonpunt
Beleidsdossier Zorgen over afzien WMO-voorzieningen door (te) hoge bijdragen
Beleidsdossier Zorgen over mogelijke witwas-praktijken