2018

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 136-2018 - Geactualiseerde missie en visie Centre Ceramique
Beleidsdossier Rekenkamerrapport Geusseltbad
Beleidsdossier 2e Informatieronde Masterplan LVO
Beleidsdossier Aan- en verkoop gronden voor infrastructuur ter afwikkeling van plan Scharn-Noord
Beleidsdossier Aan- en verkoop gronden voor infrastructuur ter afwikkeling van plan Scharn-Noord, specifiek dossier Armand Maassenstraat
Beleidsdossier Aan- en verkoop gronden voor infrastructuur ter afwikkeling van plan Scharn-Noord, specifiek dossier Armand Maassenstraat.
Beleidsdossier Aanbesteding leveren en onderhouden parkeerbetaalautomaten
Beleidsdossier Aankondiging begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Aanpak fout gestalde fietsen Centraal Station
Beleidsdossier Aanpak seksuele intimidatie
Beleidsdossier Aanvullende verlenging programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
Beleidsdossier Aanvulling informatieronde ENCI 28 augustus 2018
Beleidsdossier Actieplan omgevingslawaai
Beleidsdossier Actieplan omgevingslawaai
Beleidsdossier Actieporgramma Buitengoed Geul en Maas 2018
Beleidsdossier Actualisatie bestuursovereenkomst Zuid-Limburg
Beleidsdossier Advies eindscenario en voorgenomen besluit CvB LVO
Beleidsdossier Albertknoop
Beleidsdossier Antwoord op vragen gesteld in raadsronde 20 november 2018 (Evaluatie Beleid Splitsen en Omzetten Beleid)
Beleidsdossier Antwoordbrief staatssecretaris van Justitie 15-02-2018 inzake situatie Afghaanse jongeren
Beleidsdossier Antwoorden raadsronde hotelbeleid 23 oktober 2018
Beleidsdossier Arbitrage Gemeente Maastricht - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs - NAI 4559
Beleidsdossier Beantwoording technische vraag toeristische woningverhuur
Beleidsdossier Beantwoording vragen eerste stadsronde 11-09-2018 toeristische woningverhuur deel 2
Beleidsdossier Beantwoording vragen eerste stadsronde toeristische woningverhuur
Beleidsdossier Beantwoording vragen informatieronde 27 februari 2018
Beleidsdossier Beantwoording vragen nav raadsronde nota Actualisatie Sportaccommodatiebeleid
Beleidsdossier Beantwoording vragen stadsronde 11 – 09 Hotelbeleid
Beleidsdossier Beeindiging inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) met de KCA-bus
Beleidsdossier Begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Beleid splitsen en omzetten; uitkomsten actualisatie nulmeting kamergewijze verhuur
Beleidsdossier Bestemmingsplan Grensmaas 2018
Beleidsdossier Bestemmingsplan Grensmaas 2018
Beleidsdossier Bestuurdersaansprakelijkheid stichting Winterland
Beleidsdossier Bestuursovereenkomst en voortgang AZC Fancois de Veijestraat
Beleidsdossier Bindend advies NAI
Beleidsdossier Brand in Muziekgieterij
Beleidsdossier Breedplaatvloeren
Beleidsdossier Brief dhr. Josemans inz medewerking experiment wietteelt en stand van zaken experiment
Beleidsdossier Caracola
Beleidsdossier Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 gemeente Maastricht
Beleidsdossier Collegeverslag Welstand 2016/2017 en Jaarverslagen WMC 2016/2017
Beleidsdossier Communicatie LVO
Beleidsdossier Convenant bewindvoerders
Beleidsdossier Doorontwikkeling Jumping Indoor Maastricht
Beleidsdossier Economische effecten milieuzone
Beleidsdossier Eindevaluatie en eindadvies 'burgerpanel transitie sociaal domein'
Beleidsdossier Eindevaluatie project Snippergroen
Beleidsdossier Evaluatie Europe Calling
Beleidsdossier Evaluatie Frontière
Beleidsdossier Evaluatie Prestatieafspraken 2017
Beleidsdossier Evaluatie beleid woningsplitsing
Beleidsdossier Evaluatie beleid woningsplitsing
Beleidsdossier Evaluatie en doorkijk Stedenband Chengdu
Beleidsdossier Evaluatie lestraject scholen (bewustwordingscampagne)
Beleidsdossier Evaluatie openbaar vervoer dienstregeling 2017
Beleidsdossier Evaluatie student en leefbaarheid
Beleidsdossier Evaluatie verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017
Beleidsdossier Examens VMBO
Beleidsdossier Externe inhuur
Beleidsdossier Financiele tussenstand Stadhuis en stand van zaken restauratie interieuronderdelen
Beleidsdossier Financiering SOME.
Beleidsdossier Garantstelling Kimbria Tennis
Beleidsdossier Geactualiseerd atelierbeleid 2018-2020
Beleidsdossier Geactualiseerde verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in 2019
Beleidsdossier GemeenteLoket wijzigt werkwijze
Beleidsdossier Gemeentelijke decoratiestelsel en Jeuglintje
Beleidsdossier Gesprekken gebruikers over tarievennota sport
Beleidsdossier Herhaalde oproep uitnodiging bijeenkomst stedelijke cultuurregio zuid
Beleidsdossier Herontwikkeling Palace Wyck
Beleidsdossier Herontwikkeling Palace Wyck - 2018-12817 - Krabbendam - 1-5-2018
Beleidsdossier Heuvelland Zorggroep
Beleidsdossier Huiskamer Stichting het Heegeneerke
Beleidsdossier Huisvesting Kaleido
Beleidsdossier Impulsgelden popsector Maastricht
Beleidsdossier Informatie Veilig thuis voor (nieuwe) raadsleden
Beleidsdossier Ingekomen zienswijzen ontwerp vvgb en ontwerp omgevingsvergunning Weelec
Beleidsdossier Inhuur BOA's/evaluatie
Beleidsdossier Intentieovereenkomst 12 woningen Ravelijnstraat
Beleidsdossier Internationale bussen Meerssenerweg
Beleidsdossier Investeringsplan MECC
Beleidsdossier Invoering betaald parkeren Pietersberg
Beleidsdossier Inzet Reserve uit Sociaal Investeringsfonds ten behoeve van KInderboerderijen
Beleidsdossier Inzet reserve Sociaal Investeringsfonds
Beleidsdossier Jaarlijkse indexering garage parkeertarieven
Beleidsdossier Jaarplannen 2018 organisatieonderdelen
Beleidsdossier Jaarprogramma Evenementen Maastricht 2019
Beleidsdossier Jaarrapportage privé meetbuisjes
Beleidsdossier Jaarverslagen Welstands- en Monumentencommssie 2016 en 2017
Beleidsdossier Jaarwisseling 2017 -2018
Beleidsdossier Kaderbrief 2018
Beleidsdossier Kinderboerderij Limmel -
Beleidsdossier Kinderen op de Kaart
Beleidsdossier Koning Willem Alexandertunnel brandwerendheid veiligheidsmaatregelen
Beleidsdossier Kunstfront
Beleidsdossier LVO
Beleidsdossier Landbouwbelang
Beleidsdossier Leidraad cultuurhistorische objecten
Beleidsdossier Lobby rijksmiddelen
Beleidsdossier Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs