2020

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier RIB - Huisvesten AZC leerlingen in Bemelergrubbe 2
Beleidsdossier RIB - Uitbreiding 60 dagennorm aanvullende vragen
Beleidsdossier Verlenging periode terrasuitbreidingen
Beleidsdossier Aanlevering jaarrekening 2019 en 1e financiƫle rapportage 2020
Beleidsdossier Aanpak Beukenlaan
Beleidsdossier Aanpak laaggeletterdheid Maastricht
Beleidsdossier Aanpak rattenoverlast
Beleidsdossier Actualisatie geluidbeleid en externe veiligheidsbeleid
Beleidsdossier Afval
Beleidsdossier Beantwoording Technische Vragen CDA inzake Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
Beleidsdossier Beantwoording aanvullende vragen voorschoolse opvang
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen CDA inzake GR Omnibuzz
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen fractie CDA inzake raadsvoorstel haalbaarheidsstudie
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen komLeren nav raadsronde
Beleidsdossier Beantwoording technische vragen raadsvoorstel 'stand van zaken programma Belvedere incl actualisatie grex 2020
Beleidsdossier Belastingmaatregelen ondernemers
Beleidsdossier Benoeming nieuwe RvC MTB
Beleidsdossier Beste studentenkamerstad
Beleidsdossier Bestemmingsplan Algemene Begraafplaats Tongerseweg
Beleidsdossier Bestemmingsplan Klevarie 2020
Beleidsdossier Bestemmingsplan Palace Wyck
Beleidsdossier Bestrijden seksuele (straat-) intimidatie
Beleidsdossier Bijeenkomst toekomstige herontwikkeling voormalige zwembadlocatie Heer
Beleidsdossier Bikepark Maastricht
Beleidsdossier Bonbonniere
Beleidsdossier Brief PVV zorggelden
Beleidsdossier Burgerbegroting scenario's
Beleidsdossier Cijfers Veiligheidsmonitor 2019 en verbetering veiligheidsbeleving
Beleidsdossier Circulaire aanbesteding afvalstromen
Beleidsdossier Cofinanciering noodmaatregelen cultuur OCW
Beleidsdossier Collegeverslag Welstand 2018 en jaarverslag WMC 2018
Beleidsdossier Conclusie Inspectie Onderwijs
Beleidsdossier Corona en de toekomst van het Theater aan het Vrijthof
Beleidsdossier Coronavirus 05-02-2020
Beleidsdossier Coronavirus 13-03-2020
Beleidsdossier Coronavirus 28-02-2020
Beleidsdossier Covid-19 en GGD
Beleidsdossier Daklozenopvang corona en witte flat
Beleidsdossier De 11de van de 11de
Beleidsdossier De aanpak van lachgas problematiek in Maastricht
Beleidsdossier Definitieve gunning zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Dierenambulance Limburg Zuid
Beleidsdossier ENSIA-verantwoording
Beleidsdossier Eenmalige donatie voedselbank Zuid Limburg
Beleidsdossier Eerste editie Burgerbegroting Maastricht verder uitgesteld
Beleidsdossier Evaluatie blauwe zone Anndal
Beleidsdossier Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen verharde oppervlakken
Beleidsdossier Evaluatie vuurwerk 2019/2020
Beleidsdossier Experiment - gesloten coffeeshopketen
Beleidsdossier Financiele effecten latere besluitvorming bezuinigingen
Beleidsdossier Financiele hulp ondernemers en instellingen in coronacrisis
Beleidsdossier Gararantie meerjarig/terugkerend evenement
Beleidsdossier Geactualiseerde uitvoeringsagenda regiovisie
Beleidsdossier Gezamenlijke raadsinformatiebrief evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Beleidsdossier Herstart van verbrede afvalsamenwerking
Beleidsdossier Impulsprogramma cultuurparticipatie 2020: 'cultuurmakers@maastricht'
Beleidsdossier Informatie KBL inschatting gevolgen corona
Beleidsdossier Informatie inzake de uitspraak van het kort geding
Beleidsdossier Informatieronde Overlegrecht Openbaar Onderwijs
Beleidsdossier Informeren raad over de landelijke vraag om extra asielopvang te organiseren
Beleidsdossier Inhuizing AZC Maastricht
Beleidsdossier Integraal huisvesting Voortgezet onderwijs
Beleidsdossier Intentieovereenkomst studentenhuisvesting Randwyck Duboisdomein
Beleidsdossier Intrekken bezuinigingsmaatregel dwingend uitvoering geven aan het spreidingsbeleid buitensportaccommodaties
Beleidsdossier Invoering combiparkeren Mergelweg
Beleidsdossier Inzet reserveringen Sociaal Investeringsfonds 2016-2018
Beleidsdossier Jaarprogramma Evenementen Maastricht 2020
Beleidsdossier Jaarrekening SSC-ZL
Beleidsdossier Jaarverslag 2019 en Speerpunten 2020 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland
Beleidsdossier Jaarverslag Leerplicht-RMC-voortijdig schoolverlaten en Leerlingenvervoer 2018-2019
Beleidsdossier Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
Beleidsdossier Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
Beleidsdossier Jongeren op Gezond Gewicht JOGG
Beleidsdossier KPMG Rapport Maastricht
Beleidsdossier KPMG Rapport VWS
Beleidsdossier Koningsdag 2020 Maastricht gaat niet door
Beleidsdossier Koninklijke route bekend
Beleidsdossier Kosteloos annuleren reserveringen sportverenigingen
Beleidsdossier Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit
Beleidsdossier Longlist en criteria burgerbegroting
Beleidsdossier Maandelijkse RIB Sociaal Domein - 1
Beleidsdossier Maatregelen Omnibuzz inzake corona
Beleidsdossier Manifestatie 21-07-2020 tegen bezuinigingen-actie behoud scootmobielen
Beleidsdossier Markten toegestaan
Beleidsdossier Memo wethouder over Jaarverantwoording 2018 en Begroting 2020 ev Openbaar
Beleidsdossier Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg
Beleidsdossier Monitor VVE Maastricht 2016-2019
Beleidsdossier Monitoring rondeel Vijf Koppen
Beleidsdossier Nader informatie met betrekking tot raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening 2020
Beleidsdossier Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2022
Beleidsdossier Nieuwsbrief voor raadsleden
Beleidsdossier Noodplan sociaal domein
Beleidsdossier Noodverordening 1 juli 2020
Beleidsdossier Noodverordening 1 mei 2020
Beleidsdossier Noodverordening 13 mei 2020
Beleidsdossier Noodverordening 14 juli 2020
Beleidsdossier Noodverordening 14 oktober 2020
Beleidsdossier Noodverordening 26 mei 2020
Beleidsdossier Noodverordening 27 maart 2020
Beleidsdossier Noodverordening 27 maart 2020 aangepast