2021

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier RIB - 4,8 miljoen Volkshuisvestingsfonds voor Maastricht-West
Beleidsdossier RIB - Bezuiniging fonteinen
Beleidsdossier RIB - Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2020
Beleidsdossier RIB - Nieuwe Gemeentesecretaris Maastricht
Beleidsdossier RIB - Overzicht maatregelen corona
Beleidsdossier RIB - Positionering IKC De Groene Loper
Beleidsdossier RIB - Presentatie Jaarrekening en Kaderbrief
Beleidsdossier RIB - Presentatie ateliersesse 26 mei 2021
Beleidsdossier RIB - Stand van zaken Mediamix(vervolg)
Beleidsdossier RIB - Stand van zaken brug Itteren en brug Borgharen
Beleidsdossier RIB - Stand van zaken luchtkwaliteit Maastricht
Beleidsdossier RIB - Stand van zaken terugkeer dag- en nachtopvang naar Singel 9
Beleidsdossier RIB - Tussentijdse evaluatie Meerjarenplan Veiligheid
Beleidsdossier RIB - Uitspraak Raad van State inzake Retailpark Belvédère d.d. 28 oktober 2021
Beleidsdossier RIB - Update Studentenhuisvesting
Beleidsdossier RIB - Update reconstructie Tongerseweg
Beleidsdossier RIB - Vrijplaatsenbeleid
Beleidsdossier RIB - Wijzigingen Arriva dienstregeling 2022
Beleidsdossier RIB - AEF-onderzoek politiecapaciteit
Beleidsdossier RIB - Aanbesteding Gebiedsontwikkeling Laan in den Drink (voormalige zwembadlocatie Heer)
Beleidsdossier RIB - Aanbesteding Zorgwoningen Laan in den Drink
Beleidsdossier RIB - Aanbevelingen rapport Handhaving
Beleidsdossier RIB - Aangescherpte advieswaarden Wereldgezondheidsorganisatie
Beleidsdossier RIB - Aanpak bever
Beleidsdossier RIB - Aanpak excessieve winsten zorgaanbieders
Beleidsdossier RIB - Aanpak seksuele (straat) intimidatie
Beleidsdossier RIB - Aanpak seksuele (straat) intimidatie Maastricht
Beleidsdossier RIB - Aanpak verkeersveiligheid Köbbesweg
Beleidsdossier RIB - Aanpak wachtlijst huishoudelijke hulp
Beleidsdossier RIB - Aanpassen planning vervolgproces Enci-gebied
Beleidsdossier RIB - Aanscherping eisen milieuzone Statensingel
Beleidsdossier RIB - Aanvraag Volkshuisvestingsfonds voor Maastricht-West
Beleidsdossier RIB - Aanvullende informatie n.a.v. raadsronde Educatieve Agenda Maastricht 21 sept. jl
Beleidsdossier RIB - Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
Beleidsdossier RIB - Achtergrondinformatie sporthal De Heeg
Beleidsdossier RIB - Actualisatie afspraken dierenwelzijn en faunabeheer
Beleidsdossier RIB - Actualisatie marktruimte hotelsector Maastricht
Beleidsdossier RIB - Advies anderhalve meter afstand dak-en thuislozen
Beleidsdossier RIB - Afdoening toezegging 3 november 2021 middenzaal majeur project
Beleidsdossier RIB - Afhandeling motie M:OED ‘singel use plastic’
Beleidsdossier RIB - Alternatief Magisch Maastricht
Beleidsdossier RIB - Antwoorden informatieronde d.d. 2 maart 2021 inzake bevoegdheden Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Beleidsdossier RIB - Antwoorden informatieronde d.d. 23 februari inzake bevoegdheden burgemeester TWM
Beleidsdossier RIB - BENG ipv ENG bij IKC de Groene Loper
Beleidsdossier RIB - Beantwoorden vragen informatieronde bevoegdheden burgemeester inzake TWM
Beleidsdossier RIB - Beantwoording diverse vragen nota Speulentere en uitwerking bezuinigingsmaatregel8,5 (indikken areaal openbare sport- en speelvoorzieningen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording nagekomen technische vragen Verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording nog openstaande vragen raadsvoorstel “Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen D66 Maastricht Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen PvdA-fractie mbt bp Palace Wyck eo
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen Verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen algemene voorziening scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen bestemmingsplan Lourdesplein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezegging bp Cimbalenstraat
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezegging inzake beantwoording vraag SP over contracten ZZP-ers
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen informatieronde grex Belvedere 2021 d.d. 1 juni 2021
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen n.a.v. raadsronde verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen raadsronde 25 mei 2021 inz Algemene Voorziening Scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording verzoek presidium inzake besluitvorming Verbetersporen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording vragen Monitor Sociaal Domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording vragen St. Samen Onbeperkt inzake algemene voorziening scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Bekrachtigen noodverordening - 08-02-2021
Beleidsdossier RIB - Beleid splitsen en omzetten - uitkomsten nulmeting kamergewijze verhuur 2021
Beleidsdossier RIB - Benchmark afval peiljaar 2020
Beleidsdossier RIB - Benoeming directeur Sociaal Domein
Beleidsdossier RIB - Beoordelingscriteria Muziekgieterij
Beleidsdossier RIB - Beslissing op bezwaar Kumulus
Beleidsdossier RIB - Bestemmingsplan DELA-locatie Symphoniesingel
Beleidsdossier RIB - Bevoegdheden burgemeester onder Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Beleidsdossier RIB - Bezwaar bonden bij Autoriteit Persoonsgegevens
Beleidsdossier RIB - Beëindigen Concessie “Magisch Maastricht op het Vrijthof”
Beleidsdossier RIB - Beëindiging stedenband Maastricht-El Rama
Beleidsdossier RIB - Binnenconstructie en vervolgonderzoeken rondeel Vijf Koppen
Beleidsdossier RIB - Binnenstad en corona
Beleidsdossier RIB - Brief ENCI 11 november 2021
Beleidsdossier RIB - Burgerbegroting 2021-2022 voorbereidingen gestart!
Beleidsdossier RIB - Burgerbegroting Maastricht Thema top 5 bekend
Beleidsdossier RIB - Burgerbegroting Maastricht volgende week van start!
Beleidsdossier RIB - Burgerparticipatieproces sport- en speelplekken
Beleidsdossier RIB - Career Inspiration Day
Beleidsdossier RIB - Carnaval 2021
Beleidsdossier RIB - Casusboek 50 gezinnen aanpak
Beleidsdossier RIB - Circulaire economie
Beleidsdossier RIB - Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2021 gemeente Maastricht
Beleidsdossier RIB - Collegeverslag Welstand 2020 en jaarverslag WMC 2020
Beleidsdossier RIB - Communicatiecampagne "GFT+E, wat doe jij ermee?'
Beleidsdossier RIB - Coronarapportage 2020 en vervolg 2021
Beleidsdossier RIB - Covid zelftest voor minima in Maastricht
Beleidsdossier RIB - DSM - intentieovereenkomst
Beleidsdossier RIB - Datalek ARS Traffic en Technology
Beleidsdossier RIB - Digitale stadsronde parkeren
Beleidsdossier RIB - Dodenherdenking 2021
Beleidsdossier RIB - Doorontwikkeling Maastricht-LAB fase 5 (2021-2023)
Beleidsdossier RIB - Doorschuiven pilot staand drinken naar 2022
Beleidsdossier RIB - Doorstart Burgerbegroting naar april 2022
Beleidsdossier RIB - Duurzaam Sociaal Domein nav raadsklankbordgroep Sociaal Domein
Beleidsdossier RIB - ENSIA verantwoording 2020
Beleidsdossier RIB - Eigen bijdrage Sport en Beweeggroepen
Beleidsdossier RIB - Einstein Telescoop
Beleidsdossier RIB - Einstein telescoop