2021

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier RIB - 4,8 miljoen Volkshuisvestingsfonds voor Maastricht-West
Beleidsdossier RIB - Bezuiniging fonteinen
Beleidsdossier RIB - Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2020
Beleidsdossier RIB - Positionering IKC De Groene Loper
Beleidsdossier RIB - Presentatie Jaarrekening en Kaderbrief
Beleidsdossier RIB - Presentatie ateliersesse 26 mei 2021
Beleidsdossier RIB - Tussentijdse evaluatie Meerjarenplan Veiligheid
Beleidsdossier RIB - Vrijplaatsenbeleid
Beleidsdossier RIB - AEF-onderzoek politiecapaciteit
Beleidsdossier RIB - Aanbesteding Gebiedsontwikkeling Laan in den Drink (voormalige zwembadlocatie Heer)
Beleidsdossier RIB - Aanbesteding Zorgwoningen Laan in den Drink
Beleidsdossier RIB - Aanpak excessieve winsten zorgaanbieders
Beleidsdossier RIB - Aanpak seksuele (straat) intimidatie
Beleidsdossier RIB - Aanpassen planning vervolgproces Enci-gebied
Beleidsdossier RIB - Aanscherping eisen milieuzone Statensingel
Beleidsdossier RIB - Aanvraag Volkshuisvestingsfonds voor Maastricht-West
Beleidsdossier RIB - Achtergrondinformatie sporthal De Heeg
Beleidsdossier RIB - Actualisatie marktruimte hotelsector Maastricht
Beleidsdossier RIB - Antwoorden informatieronde d.d. 2 maart 2021 inzake bevoegdheden Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Beleidsdossier RIB - Antwoorden informatieronde d.d. 23 februari inzake bevoegdheden burgemeester TWM
Beleidsdossier RIB - Beantwoorden vragen informatieronde bevoegdheden burgemeester inzake TWM
Beleidsdossier RIB - Beantwoording diverse vragen nota Speulentere en uitwerking bezuinigingsmaatregel8,5 (indikken areaal openbare sport- en speelvoorzieningen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording nagekomen technische vragen Verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording nog openstaande vragen raadsvoorstel “Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, Vestingwerken, Vastgoed en Sport
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen D66 Maastricht Historisch Centrum Limburg
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen PvdA-fractie mbt bp Palace Wyck eo
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen Verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen algemene voorziening scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording technische vragen bestemmingsplan Lourdesplein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezegging bp Cimbalenstraat
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen informatieronde grex Belvedere 2021 d.d. 1 juni 2021
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen n.a.v. raadsronde verbeterplan sociaal domein
Beleidsdossier RIB - Beantwoording toezeggingen raadsronde 25 mei 2021 inz Algemene Voorziening Scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording verzoek presidium inzake besluitvorming Verbetersporen
Beleidsdossier RIB - Beantwoording vragen St. Samen Onbeperkt inzake algemene voorziening scootmobielen
Beleidsdossier RIB - Bekrachtigen noodverordening - 08-02-2021
Beleidsdossier RIB - Beslissing op bezwaar Kumulus
Beleidsdossier RIB - Bestemmingsplan DELA-locatie Symphoniesingel
Beleidsdossier RIB - Bevoegdheden burgemeester onder Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Beleidsdossier RIB - Bezwaar bonden bij Autoriteit Persoonsgegevens
Beleidsdossier RIB - Beëindiging stedenband Maastricht-El Rama
Beleidsdossier RIB - Binnenconstructie en vervolgonderzoeken rondeel Vijf Koppen
Beleidsdossier RIB - Binnenstad en corona
Beleidsdossier RIB - Burgerbegroting 2021-2022 voorbereidingen gestart!
Beleidsdossier RIB - Burgerparticipatieproces sport- en speelplekken
Beleidsdossier RIB - Carnaval 2021
Beleidsdossier RIB - Casusboek 50 gezinnen aanpak
Beleidsdossier RIB - Circulaire economie
Beleidsdossier RIB - Communicatiecampagne "GFT+E, wat doe jij ermee?'
Beleidsdossier RIB - Coronarapportage 2020 en vervolg 2021
Beleidsdossier RIB - Datalek ARS Traffic en Technology
Beleidsdossier RIB - Dodenherdenking 2021
Beleidsdossier RIB - Doorontwikkeling Maastricht-LAB fase 5 (2021-2023)
Beleidsdossier RIB - Doorschuiven pilot staand drinken naar 2022
Beleidsdossier RIB - Duurzaam Sociaal Domein nav raadsklankbordgroep Sociaal Domein
Beleidsdossier RIB - ENSIA verantwoording 2020
Beleidsdossier RIB - Einstein telescoop
Beleidsdossier RIB - Erkenning Moluks leed
Beleidsdossier RIB - Evaluatie Beleid splitsen en omzetten van woningen
Beleidsdossier RIB - Evaluatie Blauwe Zorg in de Wijk
Beleidsdossier RIB - Evaluatie CPO-projecten Sphinxkwartier.
Beleidsdossier RIB - Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2020- 2021
Beleidsdossier RIB - Experiment gesloten coffeeshopketen
Beleidsdossier RIB - Factsheet jaarcijfers veiligheid 2020
Beleidsdossier RIB - Flexibele OV-dienstregeling per 21 februari 2021
Beleidsdossier RIB - Groot onderhoud Kleine Staat 1 - Dinghuis
Beleidsdossier RIB - Herbestemming St. Maartenspoort 2
Beleidsdossier RIB - Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022
Beleidsdossier RIB - Huurkorting commerciële verhuur gemeentelijk vastgoed
Beleidsdossier RIB - ICT-storing gemeente Maastricht
Beleidsdossier RIB - Impact nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet
Beleidsdossier RIB - Informatie plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg
Beleidsdossier RIB - Informatiesessie
Beleidsdossier RIB - Informele studentenbijeenkomst
Beleidsdossier RIB - Informele studentenbijeenkomst
Beleidsdossier RIB - International Students Club (Kaleido)
Beleidsdossier RIB - Inventarisatie activiteiten Jeugdigen tijdens Corona
Beleidsdossier RIB - Invoeringsdatum Omgevingswet 1 juli 2022
Beleidsdossier RIB - Jaarverslag Leerplicht-RMC - voortijdig schoolverlaten en Leerlingenvervoer 2019-2020
Beleidsdossier RIB - Jeugdfonds Sport & Cultuur
Beleidsdossier RIB - Juridisch Jaarverslag 2020
Beleidsdossier RIB - Kabinetsbesluit ministeriële regeling compensatie schade watersnood
Beleidsdossier RIB - Kennis als economische motor
Beleidsdossier RIB - Kick-off integraal proces visietrajecten
Beleidsdossier RIB - Kinderburgemeester en kindergemeenteraad
Beleidsdossier RIB - Locatiekeuze Campus VO
Beleidsdossier RIB - Maandelijkse RIB Sociaal Domein nr 10
Beleidsdossier RIB - Maandelijkse RIB Sociaal Domein nr 6
Beleidsdossier RIB - Maandelijkse RIB Sociaal Domein nr 7
Beleidsdossier RIB - Maandelijkse RIB Sociaal Domein nr 9
Beleidsdossier RIB - Maandelijkse RIB Sociaal Domein nr. 8
Beleidsdossier RIB - Maastricht Weerbare Stad
Beleidsdossier RIB - Maastricht meldt app wordt MijnGemeente app
Beleidsdossier RIB - Maastricht sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
Beleidsdossier RIB - Maatregelen binnenstad en Wyck
Beleidsdossier RIB - Mediaberichtgeving Tram Maastricht-Hasselt
Beleidsdossier RIB - Mogelijkheden sturen op huren van nieuwbouwwoningen
Beleidsdossier RIB - Motie Groen Links Stadsbreed cultuurfestival post-Corona
Beleidsdossier RIB - Motie nadere eisen dakterrassen
Beleidsdossier RIB - Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente Maastricht