2020

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37 - 2020 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2019 en Ontwerpbegroting BsGW 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 28-2020 - Omnibuzz: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz + alternatieve indexering klantbijdrage 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 34-2020 - Opheffing GR SSC-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 39-2020 - Meerjarenbegroting 2021 e.v. en jaarrekening 2019 GR KBL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 40-2020 - Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 30-2020 - Wijziging GR BsGW
Beleidsdossier Raadsvoorstel 32-2020 - Wijziging begroting 2019 en 2020 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2020 - Wijzigen gemeenschappelijke regeling VRZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 33-2020 - Transformatie Geveke-Engeln Fonds naar: Talentenfonds Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1 - 2020 - Algemene subsidieverordening 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 29-2020 - Nota Grondprijzen 2020 Gemeente Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 27-2020 - Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 35-2020 - vaststelling bestemmingsplan Askalonstraat
Beleidsdossier Raadsvoorstel 36 -2020 - Ontwerpbegroting 2021 en eindafrekening 2019 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Beleidsdossier Raadsvoorstel 38 - 2020 - Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 49 - 2020 - Voorlopige jaarrekening RHCL en Ontwerpbegroting HCL 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 41 - 2020 - Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 51-2020 - advies 'aanwijzing lokale publieke omroep'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 42-2020 - Zienswijze Jaarverslag 2019, gewzijgde Begroting 2020-1, Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 202022-2024 GR Omnibuzz
Beleidsdossier Raadsvoorstel 37-2020 - Voorlopige jaarrekening BsGW 2019 en Ontwerpbegroting BsGW 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2020 - Vaststelling facetbestemmingsplan Cultuurhistorie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 164-2019 - Aansluiten gemeenschappelijke regelingen bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Beleidsdossier Startdocument voorbereiding op het omgevingsplan
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2020 - Meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2023 en het uitvoeringsprogramma handhaven openbare ruimte 2020-2021
Beleidsdossier Startdocument Plan van Transformatie ENCI-gebied
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2020 - Regiovisie "Geweld hoort nergens Thuis"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 55-2020 1e wijziging Tarieventabel Reinigingsheffingen Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 54-2020 - Stand van zaken programma Belvedere inclusief actualisatie grex 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 50-2020 - Vaststellen bestemmingsplan De Blauwe Loper
Beleidsdossier Raadsvoorstel 52-2020 - Vaststelling bestemmingsplan Widelanken Zuid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2020 - Rekenkamerrapport ‘De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs’
Beleidsdossier Raadsvoorstel 160-2019 - Terrasverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 166-2019 - Verkoop Palace locatie (Wyck)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 167-2019 - Controleprotocol 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 155-2019 - Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 160-2019 - Terrasverordening