2019

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Motie - CDA - Sport en spel in de buurten
Beleidsdossier Raadsvoorstel 47-2019 - Benoemen Plaatsvervangend Griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 8-2019 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Besloten gedeelte: Kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier Besluitenlijst gemeenteraad 12 februari 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst gemeenteraad 29 januari 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 10 december
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 11 juni 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 15 januari 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 16 april en 7 mei 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 april 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 22 oktober 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 24 september 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 25 juni 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de gemeenteraad van 26 november 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 april 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 juni 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juli 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 oktober 2019
Beleidsdossier Besluitenlijst van gemeeenteraad
Beleidsdossier Besluitenlijst van raad van 5 november 2019
Beleidsdossier Casus spionage ambtenaren
Beleidsdossier Casus spionage raadsleden
Beleidsdossier Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 12 februari 2019
Beleidsdossier Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 12 februari 2019
Beleidsdossier Motie - D66 - Straatverlichting Groene Loper
Beleidsdossier Motie - Evaluatie innovatieagenda cultuur
Beleidsdossier Motie - GroenLinks - Terugdringen plastic soep
Beleidsdossier Motie - Groep Gunther - Bankastudio's
Beleidsdossier Motie - PVM - Armoede app
Beleidsdossier Motie - PVM - Besluit Mediahuis Limburg
Beleidsdossier Motie - PVM - Besluit Mediahuis Limburg
Beleidsdossier Motie - PVM - Fout gestalde fietsen
Beleidsdossier Motie - PVM - Fout gestalde fietsen
Beleidsdossier Motie - PVM - Groene bushokjes
Beleidsdossier Motie - PVM - Nieuwe straatnamen
Beleidsdossier Motie - PVM - Verbod op gebruik lachgas
Beleidsdossier Motie - PVM en SPM - Vlam van Minckeleers
Beleidsdossier Motie - PVV - Turkije
Beleidsdossier Motie - Partij Veilig Maastricht - Armoede App
Beleidsdossier Motie - Partij Veilig Maastricht - Nieuwe straatnamen
Beleidsdossier Motie - SAB - Heroverweging raadsbesluit 98-2018 van 11.12.18 inzake Zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Motie - SAB - Steun Maastricht Aachen Airport
Beleidsdossier Motie - SAB - heroverweging raadsbesluit zonneweide Lanakerveld
Beleidsdossier Motie - SP - verhuurdersheffing
Beleidsdossier Motie GroenLinks inzake Alternatieve energiebron voor Vlam van Minckelers
Beleidsdossier Motie GroenLinks inzake Beleid Culturele en sociale broed- en vrijplaatsen
Beleidsdossier Motie GroenLinks-CDA-D66-SPM-SP-M:OED-VVD - Nachttreinen-net
Beleidsdossier Motie Groep Gunther Bankastudios
Beleidsdossier Motie Kinderpardongemeente
Beleidsdossier Motie PVM inzake echtscheidingsloket
Beleidsdossier Motie PVV - Donatie Voedselbank
Beleidsdossier Motie SAB-PVM-Groep Gunther-LPM-CDA-M:OED-SP-50-PLUS-SPM - Gratis OV binnen gemeentegrenzen Maastricht gedurende daluren
Beleidsdossier Motie inzake Wachtlijsten Wmo
Beleidsdossier Motie wachtlijsten GGD Veilig thuis
Beleidsdossier Motie wachtlijsten GGD/Veilig thuis
Beleidsdossier Motie wachtlijsten Jeugdzorg
Beleidsdossier Notulen raadsvergadering 17 december 2019
Beleidsdossier Notulen raadsvergadering 24 september 2019
Beleidsdossier Onderzoek aankoop woning door Burgemeester
Beleidsdossier Raadsvoorstel 138-2018 - Voortgang stad en spoor
Beleidsdossier Raadsvoorstel 96 - 2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 18 en 19 juni 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1 - 2019 - Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 100-2019 - Kandidaatstelling Eurovision Song Contest 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 105-2019 - Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 10 september 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 106-2019 - Samenwerkingsovereenkomst Eurovision Song Contest
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2019 - Samen Leren in Maastricht - Onderwijsvisie Samen Leren in Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 108-2019 - Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond van 25 juni 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 109-2019 - Herbenoemen lid Rekenkamer Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2019 - Mandaat verdaging beslistermijn
Beleidsdossier Raadsvoorstel 110-2019 - Benoemen burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 111-2109 - Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond van 2 juli 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 113-2018 - Aanvraag subsidie uit Gemeentefonds voor kosten opsporen explosieven project Noorderbrugtracé
Beleidsdossier Raadsvoorstel 113-2019 - Vaststellen verslagen besloten vergaderingen Eurovision Song Contest d.d. 25 juni , 2 juli en 8 augustus 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2019 - Bekrachtiging geheimhouding Eurovision Song Contest
Beleidsdossier Raadsvoorstel 115-2019 - Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006, inhoudende de opname van een verbod tot het oplaten van ballonnen en lampionnen.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 116-2019 - 1e begrotingswijziging 2020 GGD-ZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 117-2019 - Toelaten raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 118-2019 - Verklaring van geen bedenkingen Grand Hotel Boschstraat 76/Batterijstraat 13-15-17
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2019 - Vaststellen verslag besloten vergadering 18 december 2018 beslissing op bezwaar
Beleidsdossier Raadsvoorstel 120-2019 - Bestuursrapportage 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 123-2019 - Maastrichtse Cultuurvisie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2019 - Benoemen plaatsvervangend griffier
Beleidsdossier Raadsvoorstel 125-2019 - Benoeming burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 126-2019 - Verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten behoeve van bestemmingsplan Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Raadsvoorstel 127-2019 - Programmabegroting 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 128-2018 - Op weg naar "Afvalloos Maastricht in 2030": stadsbrede aanpassing van het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2019 - Nieuw lid voor de Welstands-Monumentencommissie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 130-2019 - Benoeming lid Commissie Begroting en Verantwoording
Beleidsdossier Raadsvoorstel 131-2019 -Verordening elektronisch publiceren
Beleidsdossier Raadsvoorstel 133-2019 - Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2020
Beleidsdossier Raadsvoorstel 134-2019 - Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 135-2019 - Vaststellen besluitenlijsten en verslag raadsavond van 1 oktober 2019
Beleidsdossier Raadsvoorstel 136-2018 - Geactualiseerde missie en visie Centre Ceramique - Kumulus - NHMM en voorbereidingskrediet voor de integratie Kumulus Muziekschool in Centre Ceramique