2021

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Benoemen vice-voorzitter domein Algemene Zaken
Beleidsdossier Benoemen vice-voorzitter domein Sociaal
Beleidsdossier Benoeming nieuw lid en ontslag lid Welstands-/Monumentencommissie
Beleidsdossier Benoeming reserve domeinvoorzitter
Beleidsdossier Benoeming vice-domeinvoorzitter - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Businesscase IKC Scharn
Beleidsdossier Businesscase KKC-De Groene Loper
Beleidsdossier Dialoogsessie over de actuele financiele ontwikkelingen
Beleidsdossier Duurzaam Sociaal Domein
Beleidsdossier GR Geul en Maas (afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul)
Beleidsdossier Gebiedsvisie Trega
Beleidsdossier Gecombineerde informatiesessie over Integrale visieproces Stadsvisie, Economische visie en Sociale visie - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Huisvesting van daklozen
Beleidsdossier Informatiesessie 50 gezinnen aanpak
Beleidsdossier Informatiesessie Precariobelasting - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Jaarplanning
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 7 december 2021
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 7 december 2021
Beleidsdossier Magisch Maastricht in 2021
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domein Algemene Zaken
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 7 december 2021
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 7 december 2021
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Monitor Sociaal Domein - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Ontwikkeling centrum De Heeg
Beleidsdossier Ontwikkelingen Trega terrein
Beleidsdossier Openbaar Onderwijs en LVO
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Economie en Cultuur
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 7 december 2021
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal - 7 december 2021
Beleidsdossier Opening en mededelingen , incl. status openstaande toezeggingen Domeinvergadering Sociaal
Beleidsdossier Opening en mededelingen toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Opening en mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Overlegrecht primair onderwijs - Kom Leren
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Integraal proces visietrajecten
Beleidsdossier Peilingvoorstel - Notitie gebiedsgerichte uitwerking minimumpercentage betaalbare woningbouw
Beleidsdossier Peilingvoorstel verkoop agrarische gronden aan Grensmaas
Beleidsdossier Presentatie rapport VNG visitatiecommissie
Beleidsdossier RUD - Domeinvergadering Fysiek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2021 - Herhuisvesting Philharmonie ZuidNederland
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10 - (en raadsvoorstel 8-2021) Investeringsbudget herijking inkoop Wmo-begeleiding en beschermd wonen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2021 - Investeringsbudget herijking inkoop Wmo
Beleidsdossier Raadsvoorstel 100-2021 - Deelname experiment centraal tellen bij gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 101-2021 - Archiefverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 102-2021 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 103-2021 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 19 en 26 oktober 2021 en de besluitenlijst van de besloten vergadering van 2 juni 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 105-2021 - Stadsronde - Transitievisie Warmte 1.0
Beleidsdossier Raadsvoorstel 105-2021 - Transitievisie warmte
Beleidsdossier Raadsvoorstel 106 - Toelating tijdelijk raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107 - Toelaten raadsleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 107-2020 - Vaststellen bestemmingsplan Lourdesplein
Beleidsdossier Raadsvoorstel 108-2021 - Vaststelling Verordening fysieke leefomgeving, APV en wijzigingsverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 109-2021 - Integrale stadsvisie - Actualisatie stadsvisie, economische visie, sociale visie
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2021 - Benoemen Burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 111-2021 - Benoemen burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 112-2021 - Wijziging Afvalstoffenverordening Maastricht 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 113-2021 - Hemel- en grondwaterverordening, aansluitverordening en verordening eenmalig aansluitrecht
Beleidsdossier Raadsvoorstel 114-2021 - Businesscase KKC-Belfort
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2021 - Bekrachtiging geheimhouding financiele onderhoudsplannen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2021 - Toelaten tijdelijk raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2021 - Vaststelling onderhoudsplannen Openbare Ruimte, VVS
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2021 - 1e Wijziging Tarieventabel Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 16-2021 - Preventie en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2021 - Zero Emissiezone Stadslogistiek
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2021 - Bekrachtiging noodverordening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 19-2021 - Beweegvriendelijk Maastricht + uitwerking bezuinigingsmaatregel 8,5 indikken areaal openbare sport- en speelvoorzieningen
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2021 - Besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 2 en 9 februari 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 22-2021 - Wijziging diverse onderdelen Hoofdstuk 2 APV
Beleidsdossier Raadsvoorstel 23 - Benoemen burgerlid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 24-2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavond 23 februari 2021.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2021 - Bekrachtiging geheimhouding ontwikkeling Retailpark Belvedere
Beleidsdossier Raadsvoorstel 27-2021 - Vaststelling bestemmingsplan Palace Wyck eo en bijbehorende grondexploitatie alsmede verzoek aan Kroon tot aanwijzing onroerende zaak ter onteigening
Beleidsdossier Raadsvoorstel 28 -2021 - Aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Cabergerweg 6-10a
Beleidsdossier Raadsvoorstel 29 - 2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten van de raadsavonden van 24 februari en 2 en 3 maart 2021
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2021 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Retailpark Belvedere' en 'Beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvedere, 1e herziening 2021'
Beleidsdossier Raadsvoorstel 30-2021 - Technische wijziging van de "Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021"
Beleidsdossier Raadsvoorstel 31-2021 - Vaststellen bestemmingsplan Postbaan 21A
Beleidsdossier Raadsvoorstel 32-2021 - Transitieaanpak omgevingsplan
Beleidsdossier Raadsvoorstel 34-2021 - Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 202 per 1 juli i.v.m. algemene voorziening scootmobielen (Wmo)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 35-2021 - Benoemen lid Rekenkamer
Beleidsdossier Raadsvoorstel 36-2021 - Vaststellen verslagen en besluitenlijsten raadsavonden 16 en 18 maart 2021