2022

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Ateliersessie circulaire economie
Beleidsdossier Economische Samenwerking Zuid-Limburg
Beleidsdossier Herstelfonds Cultuur
Beleidsdossier Informatiesessie Omgevingswet: Vooruitkijken raadsbesluiten
Beleidsdossier Informatiesessie Omgevingswet: voorstel inwerkprogramma nieuwe raad
Beleidsdossier Informatiesessie Wsnp/Wsp
Beleidsdossier Informatiesessie financiele stukken VRZL
Beleidsdossier Informatiesessie omgevingswet DSO en vergunproces
Beleidsdossier Introductie in het Domein Fysiek - 13 april 2022
Beleidsdossier Introductie in het domein Sociaal (Inwerkprogramma)
Beleidsdossier Inwerkprogramma domeinvergadering Algemene Zaken - 12 april 2022
Beleidsdossier Jaarplan Handhaven Openbare Ruimte
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 mei 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 17 mei 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 8 februari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 10 mei 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 1 februari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 16 mei 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 mei 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 17 mei 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 10 mei 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 1 februari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Algemene Zaken - 8 februari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 8 februari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 16 mei 2022
Beleidsdossier Mogelijkheden toezichthoudende rol raad in relatie tot denominatie LVO scholen
Beleidsdossier Motie - Partij Veilig Maastricht - Restafval
Beleidsdossier Motie ambulancedienst
Beleidsdossier Omgevingswet en kennis van het RO-instrumentarium (Inwerkprogramma)
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken - 8 februari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 mei 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken -18 januari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 17 mei 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 8 februari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 10 mei 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal - 1 februari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal - 16 mei 2022
Beleidsdossier Overlegrecht begroting en rekening LVO
Beleidsdossier Peilvoorstel subsidieregeling educatieve agenda Maastricht
Beleidsdossier Presentatie nieuwe raad - Maastricht Sport -12 april 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2022 - Benoemen wethouder
Beleidsdossier Raadsvoorstel 10-2022 - Toelaten raadslid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 11-2022 - Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsavond 25 januari 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 12-2022 - Toelaten raadsllid
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2021 - Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken corporaties
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2021 - Stadsronde: Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken corporaties
Beleidsdossier Raadsvoorstel 125-2021 - Planuitwerking hoofdkantoor DSM
Beleidsdossier Raadsvoorstel 126-2021 - Bekrachtiging geheimhouding krachtens artikelen 25 en 86 Gemeentewet
Beleidsdossier Raadsvoorstel 13-2022 - Bestemmingsplan Geusseltpark Scheggen 1a, 1b en 2
Beleidsdossier Raadsvoorstel 14-2022 - Reparatie bestemmingsplan Grensmaas 2018
Beleidsdossier Raadsvoorstel 15-2022 - Vaststellen besluitenlijst en verslag raadsvergadering 22 februari 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 16-2022 - Rechtmatigheid verkiezingen en toelating raadsleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 17-2022 - Benoemen burgerleden
Beleidsdossier Raadsvoorstel 18-2022 - Vaststellen bestemmingsplan nieuwbouw appartementen Heugemerweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 19-2022 - Centrumregeling ‘Beschermd Thuis, Maastricht-Heuvelland, 2022 e.v.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 2-2022 - Actualisatie 2022 Beheersverordening en belastingverordening begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 20-2022 - Vaststellen register geheime informatie - peildatum januari 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 22-2022 - Zienswijze concept begroting GGD Zuid-Limburg en jaarrekening 2021 GGD Zuid-Limburg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 23-2022 - Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling HCL.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 24-2022 - Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling Geul en Maas.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 25-2022 - Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling RUDZL (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg)
Beleidsdossier Raadsvoorstel 26-2022 - zienswijze financiële stukken VRZL
Beleidsdossier Raadsvoorstel 27-2022 - Zienswijze Jaarverslag 2021, Begroting 2022-1, Begroting 2023 en Meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz + wijziging grondslag indexering klanttarief
Beleidsdossier Raadsvoorstel 28-2022 - Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling BsGW
Beleidsdossier Raadsvoorstel 29-2022 - Vaststellen besluitenlijsten en verslagen raadsavonden 29 en 30 maart en 19 april 2022
Beleidsdossier Raadsvoorstel 3-2022 - Aankoop Ebenistendreef 100
Beleidsdossier Raadsvoorstel 4-2022 - Actualisatie stadsvisie 2040 inclusief verbreding
Beleidsdossier Raadsvoorstel 5-2022 - Vaststellen besluitenlijst en verslag van raadsavond 21 en voortgezet 22 december 2021en raadsvoorstel 9 - 2022- Vaststellen besluitenlijst en verslagen van 12 januari 2022.
Beleidsdossier Raadsvoorstel 7-2022 - Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Beleidsdossier Raadsvoorstel 8-2022 - Aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 binnensportaccommodaties bij Kindcentra: Scharn, Groene Loper en Belfort
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 17 mei 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Algemene Zaken - 8 februari 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 17 mei 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Economie en Cultuur - 8 februari 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 10 mei 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2021
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 1 februari 2022
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2021
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 16 mei 2022
Beleidsdossier Stadsronde: Stationsstraat
Beleidsdossier Stadsronde: Milieuzone Maastricht
Beleidsdossier Startdocument de Heeg
Beleidsdossier Vervolg informatiesessie Handhaven Openbare Ruimte