2022

Beleidsmap

..

TypeNaam
Beleidsdossier Informatiesessie Omgevingswet: Vooruitkijken raadsbesluiten
Beleidsdossier Informatiesessie Omgevingswet: voorstel inwerkprogramma nieuwe raad
Beleidsdossier Informatiesessie Wsnp/Wsp
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Jaarplanning - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Mededelingen incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Mededelingen, incl. status openstaande toezeggingen - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Mogelijkheden toezichthoudende rol raad in relatie tot denominatie LVO scholen
Beleidsdossier Motie - Partij Veilig Maastricht - Restafval
Beleidsdossier Motie ambulancedienst
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Algemene Zaken -18 januari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 1 februari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2022
Beleidsdossier Opening - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2022
Beleidsdossier Overlegrecht begroting en rekening LVO
Beleidsdossier Raadsvoorstel 1-2022 - Benoemen wethouder
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2021 - Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken corporaties
Beleidsdossier Raadsvoorstel 124-2021 - Stadsronde: Gebiedsgerichte Samenwerkingsafspraken corporaties
Beleidsdossier Raadsvoorstel 125-2021 - Planuitwerking hoofdkantoor DSM
Beleidsdossier Raadsvoorstel 126-2021 - Bekrachtiging geheimhouding krachtens artikelen 25 en 86 Gemeentewet
Beleidsdossier Raadsvoorstel 2-2022 - Actualisatie 2022 Beheersverordening en belastingverordening begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg
Beleidsdossier Raadsvoorstel 4-2022 - Actualisatie stadsvisie 2040 inclusief verbreding
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Fysiek - 11 januari 2021
Beleidsdossier Rondvraag aan college - Domeinvergadering Sociaal - 11 januari 2021